Indywualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
Niezależny Ranking IKZE na rok 2024 i odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.
Przedstawia: Remigiusz Stanisławek


[03] IKZE – Kto i ile może oszczędzać?

Produkty IKZE zakłada się indywidualnie. Nie ma wspólnych kont np. małżeńskich.

Prawo do dokonywania wpłat do produktów mają osoby w wieku od ukończonych 16 lat. Przy czym w przedziale wieku 16 do 17 lat są dodatkowe ograniczenia.

Wpłat nie można realizować jeżeli rozpoczęto już etap Wypłat systematycznych z produktu. Przypominam że Wypłata oznacza uruchomienie wypłat z produktu po spełnieniu warunków uzyskania praw do korzyści podatkowej. Natomiast wypłata środków przed osiągnięciem tych uprawnień nazywa się Zwrotem.

Uwaga:

  • jeżeli została zrealizowana Wypłata z produktu – czyli wypłata po uzyskaniu wieku emerytalnego i uprawnień do wypłaty bez podatku – to nie można ponownie założyć nowego produktu IKZE.
  • natomiast nie ma problemu jeżeli z produktu zrealizowano wypłatę typu Zwrot – wtedy można ponownie założyć produkt IKZE.

Jakie są roczne limity wpłat na IKZE?

W Polsce roczny limit wpłat ustalony został jako:

  • 1,2 krotność prognozowanego przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok
  • 1,8 krotność prognozowanego przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Wartości te podawana powinny być na początku roku. Limit wpłat dotyczy roku kalendarzowego.


Jakie są dodatkowe ograniczenia dla osób w wieku 16-17 lat?

W produktach IKZE w Polsce mogą także oszczędzać osoby w wieku ukończonych 16 lat. Górny limit wpłat jest taki sam jak dla dorosłych, ale są tu dodatkowe 2 warunki:

  • wpłaty można realizować tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy
  • praca musi być wykonywana na podstawie umowy o pracę

Nie ma natomiast ograniczenia, które występuje w produkcie OIPE że wpłaty można realizować tylko do wysokości uzyskanych dochodów z tego tytułu w danym roku.

Czyli jeżeli osoba małoletnia na umowie o pracę zarobi 500 zł to może w tym roku na IKZE wpłacić np. kwotę 6000 zł.


Warto wiedzieć

  • Przy wpłatach liczy się data zaksięgowania wpłaty. To oznacza że przelew zlecony na ostatnią chwilę 31.12 nie będzie zaksięgowany na rachunku inwestycyjnym. Wpłat na produkt nie warto zostawiać na ostatnie dni roku.
  • Limit wpłat ustalony jest jako łączny limit wpłat w skali roku. Wpłata nie musi być jednorazowa. Nie muszą to być też wpłaty systematyczne. Mogą być niesystematyczne. Mogą to być też niewielkie wpłaty np 100 zł (chyba że produkt IKZE wprowadzi ograniczenia dotyczące minimalnej kwoty wpłaty)
  • Niewykorzystany limit wpłat z poprzedniego roku nie przenosi się na kolejny rok

Ciekawostka:

  • jeżeli ogłoszone na dany rok średnie prognozowane wynagrodzenie używane do obliczenia limitu wpłat na IKZE będzie niższe niż w poprzednim roku – to limit wpłat ustala się na tym wyższym poziomie – czyli na tym z poprzedniego roku.

Co się dzieje przy nadpłacie?

Jeżeli na rachunek IKZE wpłacisz w danym roku kwotę wyższą niż ustawowy limit – kwota ta zostanie zwrócona.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *