Indywualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
Niezależny Ranking IKZE na rok 2024 i odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.
Przedstawia: Remigiusz Stanisławek


[09] IKZE – zasady dziedziczenia

IKZE to prywatne oszczędności. Nie przepadają w przypadku śmierci.

Można wskazać osoby uprawnione

Oszczędzający może w zawartej umowie o IKZE

  • wskazać jedną lub kilka osób uprawnionych
  • i dodatkowo wskazać udział procentowy przypadający na każdą z nich
  • jeżeli wskaże osoby uprawnione ale nie wskaże udziału procentowego – to podział jest wtedy proporcjonalnie
  • może dokonywać zmian tych zapisów w trakcie trwania umowy

Jeżeli oszczędzający nie wskaże osób uprawnionych

Wtedy całość środków z IKZE wchodzi do masy spadkowej.

Wypłata może być jednorazowa lub w ratach

Rodzaj wypłaty określa osoba uprawniona. W przypadku gdy wybierze opcję wypłaty w ratach może w każdej chwili wnioskować o jednorazową wypłatę pozostałej części. Czyli w razie potrzeby można zaprzestać wypłat w ratach. Przy czym jest to już działanie jednorazowe – trzeba wypłacić całą pozostałą część środków przysługujących osobie uprawnionej.

Wypłata w przypadku śmierci może być w formie gotówkowej

Osoba upoważniona może otrzymać wypłatę w formie gotówkowej na rachunek bankowy. Wiąże się to oczywiście z zapłatą podatku w wysokości 10% od całej wypłacanej kwoty.  Związane jest to z konstrukcją IKZE, w której osoba oszczędzająca i wpłacająca środki na IKZE mogła uzyskać w momencie wpłaty korzyść podatkową w formie 'zwrotu w PIT’.

Wypłaty transferowe w przypadku śmierci

Opłaty o której piszę w punkcie poprzednim można na jakiś czas uniknąć – realizując wypłatę transferową (czyli przeniesienie środków pieniężnych na własny produkt emerytalny).

Przy czym w przypadku IZKE wypłata transferowa realizowana może być:

  • z IKZE osoby zmarłej wyłącznie na rachunek IKZE osoby uprawnionej

Co znów wynika z innej konstrukcji korzyści podatkowej niż produkty IKE i OIPE.

Nie ma możliwości przeniesienia środków z IKZE bezpośrednio na IKE lub OIPE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *