Indywualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
Niezależny Ranking IKZE na rok 2024 i odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.
Przedstawia: Remigiusz Stanisławek


[07] IKZE – możliwości inwestycyjne

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego daje możliwości inwestowania na różne sposoby. Inwestor (osoba oszczędzająca) ma do wyboru następujące 'rodzaje’ IKZE – a w nich później różne produkty różnych firm:

  • IKZE oparte o rachunek bankowy – które określam jako IKZE w formie 'lokaty’. Bezpieczna forma oszczędzania z oczywiście niskim zyskiem który jest z góry podany w danym okresie przez dostawcę IKZE
  • IKZE oparte o Dobrowolny Fundusz Emerytalny (DFE) – dla poszukujących inwestycji bezobsługowej i bez możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian – w ramach DFE jest dostępny fundusz DFE i inwestor w IKZE uzyskuje takie wyniki jakie uzyskuje dane DFE
  • IKZE oparte o fundusze inwestycyjne – w ramach takiego IKZE inwestor ma do wyboru od kilku do ponad 30 różnych funduszy inwestycyjnych. Z tym ograniczeniem że są to wybrane fundusze inwestycyjne od jednego TFI (czyli w zamian za 'korzyść podatkową’ dostajemy 'karę’ ograniczenia możliwości inwestycyjnych (poza IKZE można mieć platformy z dostępem do ponad 200 różnych funduszy do tego różnych TFI)
  • IKZE oparte o rachunek maklerski – czyli dające możliwości inwestowania na giełdzie. Zakres dostępnych instrumentów finansowych jest bardzo zbliżony do normalnego rachunku maklerskiego bez istotnej 'kary’ ograniczającej możliwości inwestycyjne
  • IKZE oparte o ’polisę inwestycyjną’ – czyli ubezpieczenie połączone z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Tu warto zwrócić szczególną uwagę na dodatkowe opłaty, które powodują że raczej jest to najmniej opłacalna forma wyboru IKZE…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *