Indywualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
Niezależny Ranking IKZE na rok 2023 i odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.
Przedstawia: Remigiusz Stanisławek


[06] IKZE – Jak działa transfer środków do innego IKZE

Nikt nie może zmusić inwestora aby przez cały czas inwestował w jednym produkcie IKZE. Inwestor ma prawo co jakiś czas zmienić IKZE – przenosząc pieniądze ze 'starego IKZE’ do 'nowego IKZE. Taka operacja nazywa się Wypłatą Transferową.

Z uwagi na konstrukcję korzyści podatkowej Wypłata Transferowa możliwa jest tylko na inne konto IKZE. Nie ma możliwości realizacji przeniesienia środków z IKZE na produkt IKE lub OIPE.


Jaką kwotę można przenieść w ramach Wypłaty Tranferowej

Zasadniczo wypłata transferowa obejmuje przeniesienie całości środków z jednego IKZE na inne IKZE oszczędzającego.

W przypadku ustania, unieważnienia małżeństwa lub ustania wspólności majątkowej – wypłata transferowa może być realizowana na konto IKZE osoby uprawnionej – według przysługujących jej udziałów procentowych. Więcej w artykule z zasadami podziału majątku oraz dziedziczenia.


Zasady wypłaty transferowej z IKZE na inne IKZE

Przypominam że jest to jedyna forma realizacji wypłaty transferowej – z IKZE na IKZE.

Kiedy oszczędzający może wnioskować o wypłatę transferową:

  • przeniesienie środków z jednego IKZE do innego IKZE – zmiana firmy oferującej IKZE

A także w przypadku śmierci oszczędzającego:

  • przeniesienie środków zgromadzonych na IKZE z IKZE zmarłego na IKZE osoby uprawnionej (na wniosek osoby uprawnionej)

W przypadku ustania, unieważnienia małżeństwa lub ustania wspólności majątkowej

  • przeniesienie środków zgromadzonych na IKZE z IKZE zmarłego na IKZE osoby uprawnionej (na wniosek osoby uprawnionej)

Ciekawostka

Wypłata transferowa według ustawy to także przeniesienie pieniędzy z jednego funduszu inwestycyjnego do innego funduszu inwestycyjnego w ramach jednego IKZE (czyli w tym samym TFI). Nie ma to znaczenia praktycznego dla oszczędzającego – traktować to należy jak zwykłe przeniesienie środków między funduszami. Natomiast ustawa po prostu nadała tej operacji taką nazwę: wypłata transferowa – mimo iż do żadnej wypłaty na inne konto IKZE nie dochodzi…

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *