Indywualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
Niezależny Ranking IKZE na rok 2024 i odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.
Przedstawia: Remigiusz Stanisławek


IKZE w AEGON TU : Dodatek do produktu AEGON Kapitalna Przyszłość

Ogólna ocena produkt według portalu WybieramyIKZE
 • Atrakcyjność kosztów produktu (w kotnekście samego IKZE)
 • Możliwości inwestycyjne
1.5

Podsumowanie

Skomplikowany produkt, IKZE wyłącznie jako dodatek do produktu systematycznego oszczędzania. Roczny koszt 1% oraz historycznie słabe wyniki funduszy. Brak możliwości zarządzania.

Towarzystwo Ubezpieczeń AEGON oferuje jako dodatek do swoich produktów możliwość inwestowania w formie IKE i IKZE. Jest to Umowa Dodatkowa do produktów długoterminowego oszczędzania. Wyłącznie część inwestowana w ramach rachunków dodatkowych posiada standardowe korzyści podatkowe wynikające z formy IKZE.

Analiza umów w tych produktach wymaga dużej cierpliwości. W tym opracowaniu omawiam szczegółowo wyłącznie część dotyczącą dodatkowej umowy IKZE, natomiast na temat samej głównej umowy – udostępniam tylko krótkie informacje, które mogą być istotne przy ewentualnym wyborze produktu.

AEGON oferuje dwa rozwiązania z IKZE:


Parametry dla AEGON Kapitalna Przyszłość

Dotyczy wyłącznie części IKE / IKZE.

AEGON Kapitalna Przyszłość
Minimalna wpłata:

50 zł lub 100

Prowizja od wpłat:

bez opłat

Opłata za otwarcie produktu:
(większość IKZE nie pobiera opłaty za otwarcie)

brak

Dodatkowa opłata roczna w produkcie:

1,0 (!)

Opłata za wypłatę w pierwszych 12 miesiącach:

4%

Dane aktualne na 10.2023
Uwaga! Przy zawarciu umowy zawsze sprawdź aktualne warunki i opłaty!

Opłata 1% w skali roku oznacza że jeżeli produkt IKZE zarobi np 6% rocznie, to w rzeczywistości inwestor zarobi 1% mniej średniorocznie…

W zamian za ten 1% rocznej opłaty w przypadku IKZE nic specjalnego nie otrzymujemy. Jedynie 1% średniorocznie niższy wynik w funduszu który modelowo ma działać jak fundusz cyklu życia.


Możliwości inwestycyjne

Warto wiedzieć:

 • Dwie bezobsługowe strategie – oparte o model cyklu życia
 • Od wyników strategii należy odjąć 1% opłaty rocznej pobieranej w produkcie

Opinia WybieramIKZE.pl:

 • Produkt oferuje wyłącznie dwie bezobsługowe strategie
 • Warto patrzeć na rzeczywiste wyniki.
Możliwości inwestycyjne i możliwości zarządzania
Programy inwestycyjne.

Dwie strategie zarządzania do wyboru: dynamiczna i zrównoważona

Obie rozwiązania to nie są fundusze w tradycyjnym tego słowa rozumieniu. To „Programy Inwestycyjne” które realizują inwestycje

Wyniki historyczne strategii AEGON na podstawie dokumentów umowy produktu inwestycyjnego.

Program Inwestycyjny Zrównoważony (od wyników należy odjąć jeszcze 1% rocznej opłaty):

Program inwestycyjny Dynamiczny (od wyników należy odjąć jeszcze 1% rocznej opłaty):


Dodatkowe wyjaśnienia

Analiza powyższa dotyczy wyłącznie części IKE i IKZE tego produktu (są tu identyczne warunki).

Produkt AEGON Kapitalna Przyszłość to większy produkt obejmujący:

 • element systematycznego oszczędzania – tak zwany rachunek podstawowy dla wpłat systematycznych (przez okres 10-3o lat i więcej)
 • i rachunek dodatkowy (z możliwością wpłat dodatkowych)

W obu tych składowych produktu – inwestowanie wygląda tak samo. Pasywnie i w oparciu o bezobsługowe strategie zaszyte w dwóch Programach Inwestycyjnych.

Koszty są podobne:

 • 1% rocznie od całego kapitału
 • symboliczna opłata 12 zł rocznie za dodatkowe ubezpieczenie
 • dodatkowo 84 zł rocznie opłaty w przypadku gdy suma rocznych wpłat do produktu jest zadeklarowana na mniej niż 6000 zł rocznie

W części obowiązkowej produktu występują cechy dawnych polis inwestycyjnych, czyli:

 • obowiązek realizowania systematycznych wpłat
 • można zawiesić lub całkowicie zrezygnować z systematycznych wpłat po 5 latach (pod warunkiem opłacenia pierwszych 5 lat składkowych)
 • składkę obowiązkową można obniżyć lub podwyższyć po upływie 5 lat
 • coroczna indeksacja składki proponowana przez Aegon jest opcjonalna

Dodatkowe zapisy w produkcie mówią o:

 • dodatkowym udziale w zysku wypłacanym na koniec umowy (czyli jak umowa jest podpisana na 20 lat to tylko w przypadku gdy umowa będzie przez te 20 lat kontynuowana). Podstawą naliczania udziału w zysku jest średnia wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przypadających na Twoją umowę ubezpieczenia w danym roku. A wartość naliczanego zysku to 75% nadwyżki ponad stopę techniczną ustaloną na poziomie 2,2%.
 • Niestety AEGON na ogólnych stronach nie podaje jakichkolwiek danych historycznych

Dodatkowe zapisy w produkcie mówią o Gwarantowanej wypłacie z tytułu dożycia do końca umowy.

Przy czym jako przykład podano tylko wersję 30 letnią – i że jest to 125% sumy wpłat. Reszta już bez procentów jest w tabelce.

Ale łatwo to policzyć:

Gwarancja dotyczy wyłącznie wpłat na rachunek wpłat systematycznych, i wypłacona będzie tylko w przypadku gdy umowa nie zostanie zakończona wcześniej niż na podpisany termin np. 20/30 lat!

Tu pojawia się problem inwestycji bezobsługowej – jeżeli wyniki wybranego funduszu nie będą odpowiadać to … zamknięcie produktu wcześniej oznacza utratę prawa do 'gwarantowanej wypłaty’.

Uwaga: Gwarancja 25% zysku w 30 lat nie obejmuje oczywiście inflacji. Jeżeli inflacja wyniesie średniorocznie 2,5% to 2 30 lat wyniesie łącznie 109,7%.


Ile kosztuje to ubezpieczenie na dożycie

Już 12 lat temu na blogu Opiekuna Inwestora krytykowałem AEGON za brak informacji na temat wszystkich kosztów. Składka na ubezpieczenie na dożycie obliczana jest zapewne (taki jest standard) na podstawie tablic ubezpieczeniowych z określoną kwotą procentową zależnie od wieku osoby przystępującej do inwestycji z ubezpieczeniem. Można tylko zakładać że składka ta jest dość wysoka (skoro AEGON nie publikuje żadnych danych pomocnych do wyliczenia samodzielnie takiej składki przed spotkaniem z przedstawicielem AEGON).

Przykład podany na stronie informacyjnej produktu pokazuje że np. dla składki 300 zł połowa z niej to koszt dodatkowego ubezpieczenia:

Mówiąc wprost: nie wiadomo (do czasu spotkania z pośrednikiem AEGON) jaka jest wysokość tej składki. Która – w kontekście całego produktu oczywiście można przypuszczać że stanowi istotny dodatkowych koszt.


Opłaty likwidacyjne

Są na niskim poziomie:

 • w latach 1 i 2 – opłata likwidacyjna 4%
 • w latach 3 i 4 – opłata likwidacyjna 3%
 • w latach 5 i 6 – opłata likwidacyjna 2%
 • w latach 7 i 8 – opłata likwidacyjna 1%

Konsultacje IKZE?

W razie dodatkowych pytań lub potrzeby wsparcia – zapraszam na Konsultacje w sprawie IKZE.

Nie oferuję produktów IKZE a tym samym otrzymasz praktyczne porady a nie informację że akurat to IKZE które sprzedaję jest najlepsze…

Indywidualne konsultacje IKZE


Porównanie do konkurencji i ranking

Sprawdź: Opisy pozostałych IKZE w formie funduszy

Sprawdź: Ranking IKZE w formie funduszy

Sprawdź: Coroczny ranking produktów IKZE


Na co zwrócić uwagę w produktach IKZE (ogólnie)

 • Nie warto płacić opłaty wstępnej – Regulaminy zazwyczaj mają zapis że opłata nie jest zwracana. Jeżeli czegoś nie
 • doczytasz w regulaminie tylko 'na szybko’ wpłacisz pieniądze na IKZE z opłatą – opłata zostanie pobrana.
 • Prowizja za IKZE najczęściej pojawi się u pośrednika podczas gdy to samo IKZE przez Internet da się otworzyć bez opłat.
 • Opłata za wypłatę w pierwszych 12 miesiącach – jest w praktyce całkowicie nieistotna. Nie po to uruchamiasz IKZE aby w ciągu 12 miesięcy je zmieniać na inne. Po 12 miesiącach ustawa o IKZE zabrania pobierania opłat za przenoszenie pieniędzy do innego IKZE
 • Nie kieruj się 'promocjami’ typu: 200 zł gratis. Inwestycja IKZE to produkt emerytalny. Bonus 200 zł przy np 30 latach oszczędzania to … 15 zł rocznie, nieco ponad złotówka miesięcznie 🙂
 • Przeczytaj dokładnie umowę i regulamin produktu IKZE – to z reguły kilka do kilkunastu kartek A4. Przy inwestycji na wiele lat da się to chyba zrobić?
 • Upewnij się czy w produkcie nie ma dodatkowych opłat, w szczególności prowizji od każdej wpłaty, która może mieć różne nazwy w dokumentach: prowizja, opłata administracyjna od wpłaty, czy też 'alokacja składki na poziomie 96%’

Na co zwrócić uwagę w produktach IKZE opartych o fundusze inwestycyjne?

Jeżeli rozumiesz jak działają fundusze inwestycyjne i świadomie w nich inwestujesz i zarządzasz:

 • im więcej funduszy dostępnych w produkcie tym lepiej – daje to po prostu większe możliwości inwestycyjne
 • świetnie jeżeli są fundusze rynków zagranicznych – to pozwala uciec od często bardzo słabego rynku polskich akcji
 • promocyjna obniżka kosztów nie ma znaczenia – różnica w opłacie w przypadku funduszy akcji na poziomie nawet 1% nie ma znaczenia – jeżeli masz dostęp do większej liczby funduszy
 • brak limitów i opłat za dokonywanie zmian między funduszami – warto sprawdzić w regulaminie produktu – widziałem kiedyś produkt (nie było to IKZE) w którym zmiana funduszy była dostępna … raz w roku. Ale nigdy nie wiadomo co przyjdzie do głowy twórcom produktów
 • o przeczytaniu umowy i regulaminu oczywiście nie muszę przypominać.

Jeżeli dopiero zaczynasz lub nigdy nie inwestowałeś/aś w fundusze…

 • fundusze to nie lokata – tu nie ma 100% bezpiecznych inwestycji
 • fundusz obligacji skarbowych to nie obligacje skarbowe – takie fundusze w czasach rosnących stóp procentowych (rosnącej inflacji) będą … tracić – nawet do 10-20% straty
 • zarządzający funduszem musi trzymać się strategii funduszu – jeżeli kupisz fundusz akcji – to nie możesz zakładać że profesjonalny zarządzający funduszem widząc spadki na giełdzie sprzeda akcje i kupi np. obligacje. To jest absolutnie niedopuszczalne
 • patrząc na wyniki funduszy 10 letnie lub dłuższe gdzie łączne stopy zwrotu są już bardzo duże – nie zapominaj o tym że jest jeszcze inflacja – i że inflacji nie odejmuje się od zysku (tylko trzeba użyć prostego wzoru). Inflacja o wiele bardziej wpływa na wynik inwestycji niż nam się wydaje Tu znajdziesz podstawowe wzory. Przykłady obliczeń znajdziesz poniżej
 • funduszami warto samodzielnie zarządzać – to znacznie prostsze niż giełda.

Warto zdobyć dodatkową wiedzę

Od 2007 roku prowadzę drugą firmę – Opiekun Inwestora gdzie udostępniamy wiedzę oraz narzędzia pomagające samodzielnie inwestować poprzez fundusze inwestycyjne.

Analizy, rankingi, okazje inwestycyjne oraz powiadomienia e-mail/ SMS gdy np. Twój fundusz zaczyna tracić aby można było przenieść jednym kliknięciem pieniądze do funduszu o niskim ryzyku.

Inwestowanie w fundusze może być proste gdy masz odpowiednie narzędzia!

Być może Cię zainteresuje (uwaga – linki otworzą się w nowym oknie, kierują na strony innego mojego portalu)

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *