Indywualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
Niezależny Ranking IKZE na rok 2024 i odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.
Przedstawia: Remigiusz Stanisławek


IKZE w AEGON TU : Dodatek do produktu AEGON Plan Na Plus

Ogólna ocena produkt według portalu WybieramyIKZE
 • Atrakcyjność kosztów produktu (w kotnekście samego IKZE)
 • Możliwości inwestycyjne
3.5

Podsumowanie

Najlepsze wśród wszystkich IKZE w Polsce możliwości inwestycyjne. Niestety – dodatkowe koszty – a szczególnie drogie obowiązkowe ubezpieczenie zmniejszają atrakcyjność produktu. To też nie jest produkt dla każdego – dostęp do wielu funduszy wymaga gotowości do zarządzania nimi.

Towarzystwo Ubezpieczeń AEGON oferuje jako dodatek do swoich produktów możliwość inwestowania w formie IKE i IKZE. Jest to Umowa Dodatkowa do produktów długoterminowego oszczędzania. Wyłącznie część inwestowana w ramach rachunków dodatkowych posiada standardowe korzyści podatkowe wynikające z formy IKZE.

Analiza umów w tych produktach wymaga dużej cierpliwości. W tym opracowaniu omawiam szczegółowo wyłącznie część dotyczącą dodatkowej umowy IKZE, natomiast na temat samej głównej umowy – udostępniam tylko krótkie informacje, które mogą być istotne przy ewentualnym wyborze produktu.

AEGON oferuje dwa rozwiązania z IKZE:


Parametry dla AEGON Plan Na Plus

Dotyczy wyłącznie części IKE / IKZE.

AEGON Plan Na Plus
Minimalna wpłata:

10 zł lub 100

Prowizja od wpłat:

bez opłat

Opłata za otwarcie produktu:
(większość IKZE nie pobiera opłaty za otwarcie)

brak

Dodatkowa opłata roczna w produkcie:

1,0 (!)

Opłata za wypłatę w pierwszych 12 miesiącach:

4%

Dane aktualne na 10.2023
Uwaga! Przy zawarciu umowy zawsze sprawdź aktualne warunki i opłaty!

Opłata 1% w skali roku oznacza że jeżeli produkt IKZE zarobi np 6% rocznie, to w rzeczywistości inwestor zarobi 1% mniej średniorocznie…


To mógłby być rewelacyjny produkt inwestycyjny!

Sam dodatek IKZE może wyglądać – zupełnie szczerze – doskonale. Mamy tu w zasadzie jedną opłatę 1% w skali roku.

W zamian za ten 1% rocznej opłaty otrzymujemy rewelacyjne możliwości inwestycyjne. To ponad 40 funduszy, różnych TFI w tym wiele funduszy zagranicznych TFI. To absolutnie najlepszy zestaw możliwości inwestycyjnych wśród IKZE.

Co ciekawe – jest tu też grupa funduszy zagranicznych TFI – które mają wewnętrzne opłaty za zarządzanie tańsze niż nasze krajowe TFI – dlatego ten 1% dodatkowej opłaty byłby do zaakceptowania.

Ale… to tylko dodatek do głównej umowy.

A główna umowa ma niestety wymuszone dodatkowe bardzo drogie ubezpieczenie na życie.

Podane tutaj Sumy Ubezpieczenia są wypłacane dodatkowo, oprócz wartości środków zgromadzonych w produkcie.

W powyższym przykładzie z materiałów reklamowych AEGON mamy obraz takiego ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie terminowe na 10 lat
 • suma ubezpieczenia10 letniego 60.600 na życie + dodatkowe opcje ubezpieczeniowe (śmierć NW na 121200 zł  i śmierć WK na 181800 zł)
 • to wszystko kosztuje 1422 zł rocznie

Z tego ubezpieczenia nie można zrezygnować:

 • gdyby go nie było – to mielibyśmy jeden z najlepszych produktów emerytalnych IKZE w Polsce – dostęp do wielu funduszy (ponad 40)

Sprawdziłem ile może kosztować na rynku podobne ubezpieczenie:

 • suma ubezpieczenia 10 letniego 60.600 na życie + dodatkowe opcje ubezpieczeniowe (śmierć NW na 121200 zł  i śmierć WK na 181800 zł)
 • koszt w innej firmie: około 500 zł rocznie.

W AEGON co roku w tym wariancie przepłacam 1000 zł. I to w przypadku krótkiej umowy (10 letniej) i młodego wieku (30 lat). Przy dłuższej umowie i wyższym wieku wstępującego do inwestycji i ubezpieczenia – różnica w koszcie może być nawet kilka razy większa.

Zwróć uwagę że mówię w tym przykładzie o różnicy 1000 zł rocznie – o tyle ’przepłacam’ za ubezpieczenie. W przypadku składki miesięcznej 500 zł czyli rocznej w wysokości 6.000 zł.

A to oznacza że ponoszę dodatkowy koszt ukrytej prowizji 1000 zł rocznie w stosunku do wpłat systematycznych 6000 zł rocznie.

Czyli procentowo prowizji od wpłat systematycznych … 16,6%.

To wszystko w I wariancie. Warianty wyższe kuszące wyższą sumą ubezpieczenia … nie muszę nawet tłumaczyć dlaczego są całkiem nieopłacalne…


A czy sam produkt AEGOn (pomijając IKZE) gdyby nie miał ubezpieczeń byłby atrakcyjny?

Niestety nie. Ponieważ:

 • można mieć dostęp do kilkuset funduszy, w tym także zagranicznych TFI poza produktem AEGON (mowa tu o setkach funduszy a nie o 40-tu)
 • bez żadnych prowizji od wpłat
 • bez obowiązkowych drogich ubezpieczeń
 • i bez dodatkowego kosztu 1% w skali roku

Natomiast gdyby to było samo IKE/IKZE bez ubezpieczeń mielibyśmy produkt IKZE bezkonkurencyjny na rynku…

Gdyby:

 • nie było tego dodatkowego bardzo drogiego ubezpieczenia
 • a jedynym kosztem byłaby opłata 1% w skali roku. Tą opłatę rekompensowałaby różnorodność funduszy, w tym dostęp do funduszy zagranicznych TFI (które wewnętrznie potrafią być tańsze ok 1% od krajowych funduszy) i to wszystko w ramach jednego IKZE. Poza formą UFK czyli polisy ubezpieczeniowej jedno IKZE z funduszami może mieć dostęp do funduszy wyłącznie jednego TFI.

Obiektywnie: mielibyśmy produkt jak marzenie.

Niestety – jest to tylko dodatek do niestety kosztownego produktu.

To właśnie na tej części 'bardzo drogiego’ ubezpieczenia firmy ubezpieczeniowe realizują swoje dodatkowe zyski.


Warto zwrócić uwagę na wymogi systematyczności w tym produkcie

Umowę zawiera się z góry na okres od 5-30 lat ustalając wysokość wpłat systematycznych.

AEGON w tym produkcie nie daje możliwości przejścia na wersję bezskładkową. Jedynie po 5 latach, i potem raz na 5 lat można zawiesić składki systematyczne na okres 12 miesięcy.


Możliwości inwestycyjne

Warto wiedzieć:

 • ponad 40 funduszy
 • w tym wiele funduszy zagranicznych TFI
 • Od wyników strategii należy odjąć 1% opłaty rocznej pobieranej w produkcie

Opinia WybieramIKZE.pl:

 • Produkt oferuje bezkonkurencyjne możliwości inwestycyjne wśród produktów IKZE
 • niestety mocno osłabione przez koszty produktu (szczególnie koszt dodatkowego ubezpieczenia)
 • To nie jest produkt dla początkujących – tak duża liczba funduszy jest fascynująca dla osób, które będą inwtycją świadomie zarządzać – w czym może pomóc portal Opiekun Inwestora

A lista funduszy w produkcie AEGON wygląda następująco:

 • UFK – VIG Bezpieczny Pieniężny I (PLN)
 • UFK – PKO Obligacji Skarbowych G (PLN)
 • UFK – Generali Korona Obligacje E (PLN)
 • UFK – Goldman Sachs Obligacji U (PLN)
 • UFK – BlackRock Fixed Income Global Opportunities D2 (PLN-hedged)
 • UFK – Fidelity Sustainable Strategic Bond Y (PLN-hedged)
 • UFK – PIMCO Global Bond I (PLN-hedged)
 • UFK – VIG BondMaxx Total Return Bond PI (PLN-hedged)
 • UFK – Schroder Euro Credit Conviction C (PLN-hedged)
 • UFK – Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN)
 • UFK – Program Zrównoważony (PLN-hedged)
 • UFK – VIG Polish Bond I (PLN)
 • UFK – Capital Group Global High Income Opportunities Z (PLN-hedged)
 • UFK – PIMCO Global Real Return I (PLN-hedged)
 • UFK – PIMCO Emerging Markets Bond I (PLN-hedged)
 • UFK – PIMCO Emerging Local Bond I (PLN-hedged)
 • UFK – JPMorgan Global High Yield Bond C (PLN-hedged)
 • UFK – Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu U (PLN)
 • UFK – Generali Korona Zrównoważony E (PLN)
 • UFK – Goldman Sachs Zrównoważony U (PLN)
 • UFK – VIG Alfa Absolute Return PI (PLN-hedged)
 • UFK – BlackRock Global Allocation D2 (PLN-hedged)
 • UFK – Capital Group Global Allocation Z (PLN-hedged)
 • UFK – Fidelity Global Multi Asset Income Y (PLN-hedged)
 • UFK – Fidelity European High Yield Y (PLN-hedged)
 • UFK – Program Dynamiczny (PLN-hedged)
 • UFK – Allianz Selektywny D (PLN)
 • UFK – Goldman Sachs Akcji U (PLN)
 • UFK – Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D (PLN)
 • UFK – Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek U (PLN)
 • UFK – JPMorgan Global Focus C (PLN-hedged)
 • UFK – Schroder Global Sustainable Growth C (PLN-hedged)
 • UFK – JPMorgan Europe Strategic Growth C (PLN-hedged)
 • UFK – JPMorgan Europe Sustainable Equity C (PLN-hedged)
 • UFK – JPMorgan US Select Equity Plus C (PLN-hedged)
 • UFK – VIG Central European Equity PI (PLN)
 • UFK – VIG Emerging Market ESG Equity PI (PLN)
 • UFK – JPMorgan Pacific Equity C (PLN-hedged)
 • UFK – JPMorgan Global Healthcare C (PLN-hedged)
 • UFK – PKO Technologii i Innowacji Globalny G (PLN)
 • UFK – Schroder Global Cities C (PLN-hedged)
 • UFK – PKO Dóbr Luksusowych Globalny G (PLN)
 • UFK – Franklin U.S. Opportunities W (PLN-hedged)
 • UFK – JPMorgan Greater China C (PLN-hedged)
 • UFK – JPMorgan Emerging Markets Opportunities C (PLN)
 • UFK – PKO Surowców Globalny G (PLN)
 • UFK – PKO Akcji Rynku Złota G (PLN)
 • UFK – JPMorgan US Technology C (PLN-hedged)

Opłaty likwidacyjne

Są na niskim poziomie:

 • w latach 1 i 2 – opłata likwidacyjna 4%
 • w latach 3 i 4 – opłata likwidacyjna 3%
 • w latach 5 i 6 – opłata likwidacyjna 2%
 • w latach 7 i 8 – opłata likwidacyjna 1%

Konsultacje IKZE?

W razie dodatkowych pytań lub potrzeby wsparcia – zapraszam na Konsultacje w sprawie IKZE.

Nie oferuję produktów IKZE a tym samym otrzymasz praktyczne porady a nie informację że akurat to IKZE które sprzedaję jest najlepsze…

Indywidualne konsultacje IKZE


Porównanie do konkurencji i ranking

Sprawdź: Opisy pozostałych IKZE w formie funduszy

Sprawdź: Ranking IKZE w formie funduszy

Sprawdź: Coroczny ranking produktów IKZE


Na co zwrócić uwagę w produktach IKZE (ogólnie)

 • Nie warto płacić opłaty wstępnej – Regulaminy zazwyczaj mają zapis że opłata nie jest zwracana. Jeżeli czegoś nie
 • doczytasz w regulaminie tylko 'na szybko’ wpłacisz pieniądze na IKZE z opłatą – opłata zostanie pobrana.
 • Prowizja za IKZE najczęściej pojawi się u pośrednika podczas gdy to samo IKZE przez Internet da się otworzyć bez opłat.
 • Opłata za wypłatę w pierwszych 12 miesiącach – jest w praktyce całkowicie nieistotna. Nie po to uruchamiasz IKZE aby w ciągu 12 miesięcy je zmieniać na inne. Po 12 miesiącach ustawa o IKZE zabrania pobierania opłat za przenoszenie pieniędzy do innego IKZE
 • Nie kieruj się 'promocjami’ typu: 200 zł gratis. Inwestycja IKZE to produkt emerytalny. Bonus 200 zł przy np 30 latach oszczędzania to … 15 zł rocznie, nieco ponad złotówka miesięcznie 🙂
 • Przeczytaj dokładnie umowę i regulamin produktu IKZE – to z reguły kilka do kilkunastu kartek A4. Przy inwestycji na wiele lat da się to chyba zrobić?
 • Upewnij się czy w produkcie nie ma dodatkowych opłat, w szczególności prowizji od każdej wpłaty, która może mieć różne nazwy w dokumentach: prowizja, opłata administracyjna od wpłaty, czy też 'alokacja składki na poziomie 96%’

Na co zwrócić uwagę w produktach IKZE opartych o fundusze inwestycyjne?

Jeżeli rozumiesz jak działają fundusze inwestycyjne i świadomie w nich inwestujesz i zarządzasz:

 • im więcej funduszy dostępnych w produkcie tym lepiej – daje to po prostu większe możliwości inwestycyjne
 • świetnie jeżeli są fundusze rynków zagranicznych – to pozwala uciec od często bardzo słabego rynku polskich akcji
 • promocyjna obniżka kosztów nie ma znaczenia – różnica w opłacie w przypadku funduszy akcji na poziomie nawet 1% nie ma znaczenia – jeżeli masz dostęp do większej liczby funduszy
 • brak limitów i opłat za dokonywanie zmian między funduszami – warto sprawdzić w regulaminie produktu – widziałem kiedyś produkt (nie było to IKZE) w którym zmiana funduszy była dostępna … raz w roku. Ale nigdy nie wiadomo co przyjdzie do głowy twórcom produktów
 • o przeczytaniu umowy i regulaminu oczywiście nie muszę przypominać.

Jeżeli dopiero zaczynasz lub nigdy nie inwestowałeś/aś w fundusze…

 • fundusze to nie lokata – tu nie ma 100% bezpiecznych inwestycji
 • fundusz obligacji skarbowych to nie obligacje skarbowe – takie fundusze w czasach rosnących stóp procentowych (rosnącej inflacji) będą … tracić – nawet do 10-20% straty
 • zarządzający funduszem musi trzymać się strategii funduszu – jeżeli kupisz fundusz akcji – to nie możesz zakładać że profesjonalny zarządzający funduszem widząc spadki na giełdzie sprzeda akcje i kupi np. obligacje. To jest absolutnie niedopuszczalne
 • patrząc na wyniki funduszy 10 letnie lub dłuższe gdzie łączne stopy zwrotu są już bardzo duże – nie zapominaj o tym że jest jeszcze inflacja – i że inflacji nie odejmuje się od zysku (tylko trzeba użyć prostego wzoru). Inflacja o wiele bardziej wpływa na wynik inwestycji niż nam się wydaje Tu znajdziesz podstawowe wzory. Przykłady obliczeń znajdziesz poniżej
 • funduszami warto samodzielnie zarządzać – to znacznie prostsze niż giełda.

Warto zdobyć dodatkową wiedzę

Od 2007 roku prowadzę drugą firmę – Opiekun Inwestora gdzie udostępniamy wiedzę oraz narzędzia pomagające samodzielnie inwestować poprzez fundusze inwestycyjne.

Analizy, rankingi, okazje inwestycyjne oraz powiadomienia e-mail/ SMS gdy np. Twój fundusz zaczyna tracić aby można było przenieść jednym kliknięciem pieniądze do funduszu o niskim ryzyku.

Inwestowanie w fundusze może być proste gdy masz odpowiednie narzędzia!

Być może Cię zainteresuje (uwaga – linki otworzą się w nowym oknie, kierują na strony innego mojego portalu)

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *