Indywualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
Niezależny Ranking IKZE na rok 2024 i odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.
Przedstawia: Remigiusz Stanisławek


[10] IKZE – co w przypadku ustania wspólności majątkowej w małżeństwie

Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego nie reguluje w żaden sposób sytuacji ustania wspólności majątkowej (a także innych spraw dotyczących podziału majątku wspólnego w ciągu życia współmałżonków).

Ustawodawca nie zdecydował się na te regulacje ponieważ oszczędzanie w formie IKZE to dodatkowy i dobrowolny sposób budowania oszczędności emerytalnych (w przeciwieństwie do tych 'bardziej obowiązkowych’ jak ZUS/OFE) i wpłat dokonywane są bezpośrednio przez oszczędzających.

Kwestia rozliczeń związanych z podziałem majątku wspólnego małżonków jest wystarczająco uregulowana przez przepisy prawa rodzinnego.

Zgodnie z ogólną zasadą sformułowaną w art. 43 § 1 KRiO, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Nie oznacza to jednak konieczności dokonywania podziału idealnie „po połowie”. Można dokonać podziału majątku w taki sposób, aby bez konieczności dzielenia po połowie każdego składnika majątkowego, możliwe było równe podzielenie całego majątku. Ponadto, co może okazać się istotne, zgodnie z § 2 przytoczonego przepisu z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

Podsumowując

Tak więc w wyniku umownego albo sądowego podziału majątku wspólnego małżonków byłemu małżonkowi może być przyznana część środków zgromadzonych na koncie IKE albo IKZE drugiego małżonka będącego członkiem funduszu, albo może nie przypaść mu żadna część tych środków. Wszystko zależy od postanowień umowy o podziale majątku wspólnego albo od orzeczenia sądu.

(na podstawie Interpelacji nr 21660 w sprawie podziału dorobkowych środków gromadzonych na przyszłe emerytury adresowanej do Ministra Finansów)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *