Indywualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
Niezależny Ranking IKZE na rok 2024 i odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.
Przedstawia: Remigiusz Stanisławek


[12] IKZE – zasady zmiany produktu (firmy prowadzącej IKZE)

Oczywistym jest że w interesie firmy prowadzącej produkt IKZE jest to  aby osoby oszczędzające zostały z nim jak najdłużej i nie przenosiły (wypłata transferowa) środków do innych IKZE.

Nie znaczy to że co jakiś czas trzeba zmieniać IKZE. Tak samo jak nie znaczy to że trzeba całe życie być w jednym i tym samym IKZE.

Oszczędzający ma po prostu możliwość zmiany jeżeli uzna że inna firma ma lepsze warunki w swoim produkcie, lub – wyniki osiągane w inwestycji w obecnie posiadanym produkcie IKZE są dla oszczędzającego niesatysfakcjonujące lub z dowolnego innego powodu.


Ile kosztuje zmiana IKZE na inne IKZE?

Przy zmianie IKZE na inne IKZE (czyli wykonania transferu) może zostać pobrana opłata, którą to opłatę znajdziesz w tabeli opłat lub regulaminie danego produktu IKZE.

Opłata może zostać pobrana tylko w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zawarcia umowy.

To oznacza, że po upływie roku zmiana IKZE ta opłata nie będzie pobierana. Czyli IKZE bez opłat można zmieniać choćby co roku.

Warto zauważyć że opłata ta jest raczej symboliczna (często 100-200 zł) więc nie jest jakąś wielką przeszkodą, choć zapewne warto poczekać do końca roku.

Uwaga! Po upływie 12 miesięcy może jednak zostać pobrana opłata (dotyczy to inwestycji w IKZE opartym o rachunek maklerski) przy czym nie może być wyższa niż faktyczny koszt przeniesienia papierów wartościowych do innego IKZE jednak nie wyższą niż opłata pobierana od tego podmiotu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.


Co ile lat można zmienić IKZE?

Nie ma tu żadnych ograniczeń. IKZE można zmienić choćby po miesiącu. Z tym zastrzeżeniem że w ciągu pierwszych 12 miesięcy od założenia danego IKZE może zostać pobrana symboliczna opłata rzędu 100 do kilkuset złotych.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *