Indywualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
Niezależny Ranking IKZE na rok 2024 i odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.
Przedstawia: Remigiusz Stanisławek


[04] IKZE – Zwrot i Wypłata pieniędzy z produktu (nie mylić z 'wypłatą’)

Środki gromadzone na produkcie IKZE to Twoje prywatne pieniądze, którymi można dowolnie dysponować. Można je wypłacić w dowolnej chwili – zarówno przed jak i po nabyciu uprawnień emerytalnych. Zależnie od sytuacji będzie się to nazywało Zwrotem lub Wypłatą. Zauważ że słowo wypłacić napisałem małą literą a Zwrot i Wypłata dużą. Nie bez powodu!

W produktach IKE, IKZE i OIPE ustawodawca stosuje dwa pojęcia: Zwrot oraz Wypłata. Warto je dobrze zapamiętać ponieważ potoczne określenie 'wypłata z IKZE’ może oznaczać Zwrot a nie Wypłatę

  • Zwrot – jest to wypłata pieniędzy z produktu przed nabyciem uprawnień emerytalnych i przed spełnieniem dodatkowych wymogów dot. częstości wpłat uzyskania uprawnień do Wypłaty bez podatku Belki. Zwrot w przypadku produktów IKZE oznacza wypłatę całości środków z rachunku inwestycji – gdzie całość wypłacanej w ten sposób kwoty wlicza się do indywidualnego dochodu i skutkuje naliczeniem podatku według skali podatkowej PIT. Nie ma możliwości zrealizowania częściowego Zwrotu z IKZE.
  • Wypłata – jest to docelowa forma skorzystania z pieniędzy w produkcie IZKE. Czyli po uzyskaniu uprawnień do faktycznej wypłaty z korzyścią podatkową. Wypłatę można zrealizować na dwa sposoby: jednorazowo lub w ratach (ale w trakcie wypłat ratalnych można zarządzać jednorazowej wypłaty całej pozostałej kwoty). W przypadku IKZE nie ma podatku pod zysków kapitałowych – natomiast przy wypłacie pobrany będzie zryczałtowany podatek 10% od wypłacanych kwot.

Zasady Zwrotów z produktu IKZE

Zwrot jest to zakończenie oszczędzania w produkcie inwestycyjnym 'przed czasem’. Czyli wcześniej niż produkt do tego służy. W tym przypadku wcześniej niż nabycie uprawnień emerytalnych.

Ponieważ są to Twoje prywatne pieniądze, a produkt IKZE jest tylko konstrukcją prawną która w określonych przypadkach daje korzyści podatkowe – to masz prawo te pieniądze w każdej chwili wypłacić. Także przed uzyskaniem uprawnień emerytalnych.

  • Poniesiesz wtedy karę – którą jest utrata korzyści podatkowej. Całość wypłaty wliczy się do Twojego PIT i zwiększy podatek do zapłaty.
  • Nagroda (czyli brak podatku od zysków kapitałowych i jedynie ryczałt 10% od wypłaty) należy się dopiero na emeryturze. Produkt ma w ten sposób zachęcać do długoterminowego oszczędzania.

Zwrot z IKZE może mieć formę wyłącznie wypłaty całości kapitału z rachunku inwestycyjnego. Nie można wypłacić sobie części środków a część pozostawić i dalej oszczędzać.

Jest tu pewne dodatkowe ryzyko: jeżeli na rachunku IKZE zgromadzona przez lata została większa kwota to jej jednorazowa wypłata w formie Zwrotu wlicza się do Twojego PIT i może skutkować wejściem w wyższy próg podatkowy. Czyli może np mieć miejsce taka sytuacja że przy wpłatach na IKZE korzystano ze zwrotu 12% (z uwagi na 12% próg podatkowy) a przy zwrocie można wpaść w próg 32% i zapłacić 32% od pieniędzy wycofanych z IKZE…

Można oczywiście znaleźć odwroty przykład: inwestor oszczędzał na IKZE mając wysokie dochody i otrzymywał 32% zwrotu z PIT, a po 15 latach jego dochody z pracy zarobkowej się znacząco zmieniły (np. część zysków ma ze spółki prawa handlowego) i kwota w IKZE przy zastosowaniu zwrotu nie spowoduje (lub spowoduje tylko w części) przekroczenia górnego progu podatkowego – i wtedy od takiej wypłaty w zeznaniu rocznym zapłaci 12% (a wcześniej zyskał 32%). Czyli można próbować 'przechytrzyć system’ 🙂

A jak już  zrealizowany został Zwrot z produktu – to nic nie stoi na przeszkodzie aby … otworzyć za chwilę lub w dalszej przyszłości nowe IKZE i na nowo zacząć oszczędzać. Oczywiście tylko do obowiązujących rocznych limitów.


Zasady Wypłat z produktu IKZE

Wypłata jest możliwa pod warunkiem uzyskania wieku 65 lat oraz spełnienia wymogów dotyczących częstości wpłat do produktu (co najmniej 5 lat kalendarzowych w których była realizowana wpłata na IKZE).

Wypłatę w takim przypadku można zlecić jako:

  • wypłatę jednorazową – całość kwoty jest wypłacana (pobierany jest ryczałtowy podatek 10% od wypłacanej kwoty)
  • wypłatę w ratach przez co najmniej 10 lat (chyba że oszczędzanie w IKZE było krótsze niż 10 lat, wtedy przez okres równy okresowi w którym były realizowane wpłaty)
  • w przypadku wypłat w ratach w razie potrzeby można wnioskować o wypłatę jednorazową pozostałej części (bez czekania na kolejne raty). Przy czym musi to być już wypłata jednorazowa.

Powyższe zasady dotyczą zarówno wypłaty przez oszczędzającego jak i przez osoby uprawnione (np. w razie śmierci oszczędzającego).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *