Indywualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
Niezależny Ranking IKZE na rok 2024 i odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.
Przedstawia: Remigiusz Stanisławek


Tu znajdziesz szczegółowe omówienie i parametry poszczególnych produktów opakowanych w formę IKZE.  Wraz z moim komentarzem.

Wygodniej przeglądać je według rodzajów IKZE: bankowe, fundusze inwestycyjne, dfe, rachunek maklerski, polisy inwestycyjne.

To dane wyjściowe do tematycznych Rankingów i pełnego rankingu/raportu IKZE.

 


Oferta produktów IKZE (rok 2023)

Produkty IKZE należy analizować w oparciu o formę inwestycji, którą udostępniają. Dlatego dla wygody przygotowałem osobne strony, na których znajdziesz listę dostępnych produktów tego typu. To nie jest ranking (ten…

IKZE w PKO: DFE (Dobrowolny Fundusz Emerytalny)

PKO udostępnia IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) w formie DFE – Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego. To fundusz DFE działający w modelu aktywnego zarządzania. Produkt posiada standardowe korzyści podatkowe wynikające z formy…

IKZE w POCZTYLION ARKA: DFE (Dobrowolny Fundusz Emerytalny)

POCZTYLION udostępnia IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) w formie DFE – Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego. To fundusz DFE działający w modelu aktywnego zarządzania. Produkt posiada standardowe korzyści podatkowe wynikające z formy…

IKZE w ALLIANZ: DFE (Dobrowolny Fundusz Emerytalny)

ALLIANZ PTE udostępnia IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) w formie DFE – Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego. To fundusz DFE działający w modelu aktywnego zarządzania. Produkt posiada standardowe korzyści podatkowe wynikające z…

IKZE w PZU: DFE (Dobrowolny Fundusz Emerytalny)

PZU PTE udostępnia IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) w formie DFE – Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego. To fundusz DFE działający w modelu aktywnego zarządzania. Produkt posiada standardowe korzyści podatkowe wynikające z…

IKZE w AEGON TU : Dodatek do produktu AEGON Plan Na Plus

Towarzystwo Ubezpieczeń AEGON oferuje jako dodatek do swoich produktów możliwość inwestowania w formie IKE i IKZE. Jest to Umowa Dodatkowa do produktów długoterminowego oszczędzania. Wyłącznie część inwestowana w ramach rachunków…

IKZE w AEGON TU : Dodatek do produktu AEGON Kapitalna Przyszłość

Towarzystwo Ubezpieczeń AEGON oferuje jako dodatek do swoich produktów możliwość inwestowania w formie IKE i IKZE. Jest to Umowa Dodatkowa do produktów długoterminowego oszczędzania. Wyłącznie część inwestowana w ramach rachunków…

IKZE w Credit Agricole Życie TU : IKZE w formie polisy UFK

Kolejny przykład produktu w którym warto pewne rzeczy sprawdzić przed rozpoczęciem inwestycji…

IKZE w UNIQA TFI: Fundusze inwestycyjne

UNIQA TFI udostępnia IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) w formie funduszy inwestycyjnych. Produkt posiada standardowe korzyści podatkowe wynikające z formy IKZE. Parametry IKZE UNIQA : Fundusze inwestycyjne Minimalna pierwsza wpłata…

IKZE w PZU TFI: Fundusze inwestycyjne

PZU TFI udostępnia IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) w formie funduszy inwestycyjnych. Produkt posiada standardowe korzyści podatkowe wynikające z formy IKZE. Parametry IKZE PZU : Fundusze inwestycyjne Minimalna pierwsza wpłata…

IKZE w Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń : IKZE w formie polisy UFK

Compensa posiada standardowe korzyści podatkowe wynikające z formy IKZE. Parametry Compensa TU : Fundusze UFK w formie polisy ubezpieczeniowej Minimalna pierwsza wpłata (i dopłaty): 55 zł (55 zł) Prowizja od…