Indywualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
Niezależny Ranking IKZE na rok 2024 i odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.
Przedstawia: Remigiusz Stanisławek


Ranking IKZE – podstawowe założenia do analizy na rok 2023

Jako świadomy inwestor doskonale rozumiesz że nie ma jednego najlepszego IKZE.

Ranking IKZE należy rozpatrywać osobno dla różnych form IKZE.

Musisz wiedzieć, że…

  • IKZE to tylko otoczka formalno-prawna
  • Wewnątrz konstrukcji IKZE musi być jakaś forma inwestowania
  • Taka forma inwestowania ’otrzymuje’ wtedy cechy wynikające z ustawy o IKZE (czyli np. zwrot z podatku, wymagany czas inwestowania, zasady wypłat itp)
  • Te formy inwestowania to: rachunek bankowy (lokata), fundusze inwestycyjne, fundusze UFK, fundusz DFE czy też Rachunek Maklerski

I w zależności od poziomu wiedzy, doświadczenia w inwestowaniu oraz oczekiwań – w pierwszej kolejności musisz wiedzieć jaki rodzaj IKZE jest dla Ciebie odpowiedni – a dopiero potem szukać dobrego produktu w ramach danego rodzaju IKZE. Dlatego przygotowałem kilka rankingów.


Nie zapominaj: IKZE to produkt inwestycyjny!

IKZE to inwestycja – gdzie to ile (i czy w ogóle) zarobisz – zależy wyłącznie od Twoich decyzji inwestycyjnych!

Dlatego tak ważny jest świadomy i przemyślany wybór produktu inwestycyjnego w którym skorzystasz z cech które oferuje forma prawna IKZE.


Przygotowałem osobne rankingi dla poszczególnych grup

Rankingi te znajdziesz w liście artykułów na stronie Ranking IKZE.

1. Ranking IKZE: Lokata bankowa

2. Ranking IKZE: Rachunek Maklerski

3. Ranking IKZE: Dobrowolny Fundusz Emerytalny

4. Ranking IKZE: Fundusze inwestycyjne

5. Ranking IKZE: Polisa inwestycyjna

W każdym z rankingów znajdziesz informacje o regułach i zasadach punktacji które zastosowałem, a w przypadku IKZE opartych o fundusze inwestycyjne dokładnie przedstawiam sposób w jaki badałem 'efektywność’ dostępnych w danym IKZE.  Zasady oceny produktów różnią się zależnie od typu produktu.


To z którego rankingu mam skorzystać?

Najbardziej rozsądne moim zdaniem podejście do wyboru IKZE umieściłem na stronie „Jak wybrać IKZE„.


Co to jest: IKZE oparte o lokatę bankową (rachunek bankowy)

To niewątpliwie najbezpieczniejsza formą oszczędzania na IKZE. Tu po prostu nie ma możliwości straty nawet części kapitału (chyba że w związku ze zwrotem lub wypłatą w pierwszych 12-tu miesiącach). Dlaczego? Ponieważ na rachunku IKZE, podobnie jak na lokacie oprocentowanie jest dodatnie.

Taka forma IKZE to przede wszystkim gwarantowany zysk. Może być zmienny w czasie – zależnie od warunków umowy IKZE.

Rozbieżności co do wysokości zysków mogą być duże – czasem oprocentowanie może być … dużo niższe niż w banku poza IKZE. Ale czasem oprocentowanie może być na bardzo atrakcyjnym poziomie (często takie świetne oferty dają banki spółdzielcze).

Poza tym nie potrzebujemy mieć praktycznie żadnej wiedzy z zakresu finansów a na dodatek, jedyne co trzeba robić to od czasu do czasu zwracać uwagę na oprocentowanie, czy nie uległo zmianie (i być może po roku nadszedł czas poszukać lepszej oferty w innym IKZE w innym banku).


Co to jest: IKZE oparte o ubezpieczenie z UFK

To mniej znana forma inwestowania w formie IKZE, gdzie w tej formie prawnej opakowane jest ubezpieczenie (z reguły na symboliczną kwotę) wraz z możliwością korzystania z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (czyli w uproszczeniu funduszy inwestycyjnych opakowanych w ubezpieczenie).

Produkty takie wyróżniają się najczęściej dużą liczbą funduszy różnych TFI (forma opakowania w UFK usuwa problem w którym IKZE oparte o zwykłe fundusze jest ograniczone do wybranych funduszy tylko jednego TFI). Niestety mają tyle dodatkowych opłat, że stają się najczęściej po prostu matematycznie nieopłacalne (znacznie większe możliwości bez dodatkowych opłat można znaleźć poza takim produktem). Te dodatkowe koszty i opłaty w takim produkcie niwelują najczęściej korzyść podatkową wynikającą z formy IKZE.

Stąd całkowicie te produkty odrzucam.  Ukryte znaczenie pewnych opłat opisuję szczegółowych artykułach opisujących produkty IKZE.


Co to jest: IKZE oparte o Rachunek Maklerski

To rodzaj Rachunku Maklerskiego opakowanego w formę IKZE. Rachunek taki ma tylko minimalnie ograniczone możliwości inwestycyjne w porównaniu do Rachunku Maklerskiego poza IKZE (i to tylko w zakresie najbardziej egzotycznych instrumentów finansowych).

Dlatego jeżeli ktoś aktywnie inwestuje na GPW, to IKZE w domu maklerskim jest właśnie dla niego. I raczej nie ma się co zastanawiać tylko takie IKZE otwierać.

Jeśli zaś nie jesteś biegły w dziedzinie finansów, bądź masz mało czasu lub poziom akceptowalnego ryzyka w Twoim przypadku jest niski lub średni to IKZE w formie rachunku maklerskiego na pewno nie jest dla Ciebie…


Co to jest: IKZE oparte o DFE

DFE czyli Dobrowolny Fundusz Emerytalny. To inwestycja zarządzana przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne.

To w uproszczeniu rodzaj 'funduszu’ – który czasem zarabia, czasem traci – zależnie od przyjętej strategii inwestycyjnej. Nie można tutaj mówić o żadnym zarządzaniu przez posiadacza takiego IKZE. To produkt całkowicie bezosbsługowy (tak jak IKZE oparte o rachunek bankowy). Z jedną istotną różnicą – tutaj już mamy do czynienia z ryzykiem inwestycyjnym.

Jedyne co możemy zmieniać to np zmienić IKZE DFE z jednego na inne towarzystwo emerytalne.


Co to jest: IKZE oparte o Fundusze Inwestycyjne

To produkt w którym (pod formą prawną IKZE) inwestor ma dostęp do pewnej liczby funduszy (od kilku do kilkunastu), którymi to funduszami może w ramach takiego IKZE zarządzać (czyli dokonywać zmian między funduszami zależnie od sytuacji rynkowej).

Jest tutaj tylko jeden problem – w ramach jednego IKZE prowadzonego przez jedno TFI (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) dostępne są tylko fundusze tego jednego TFI. Co bardzo ogranicza możliwości inwestycyjne (kilka do kilkunastu funduszy wobec np ponad 200 dostępnych w platformach poza IKZE).

Tu musisz pamiętać że fundusze inwestycyjne (jak sama nazwa wskazuje) to inwestycja. A inwestycją powinno się zarządzać.

Z pewnością inwestowanie w fundusze jest dużo prostsze niż inwestowanie na giełdzie. Ale nie jest tak proste jak lokata bankowa.

Oczywiście można w funduszach stosować strategię Kup i Trzymaj – pod warunkiem że wiesz na co się piszesz i rozumiesz jakie ryzyka wiążą się z takim sposobem inwestowania w poszczególnych funduszach. Fundusze to nie lokata.

Funduszami inwestycyjnymi w produkcie IKZE można zarządzać. – czyli dokonywać zmian między funduszami np. kilka razy w roku. Można skorzystać np. z narzędzi wspierających inwestowanie w fundusze – takie jak np. Opiekun Inwestora.