Indywualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
Niezależny Ranking IKZE na rok 2023 i odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.
Przedstawia: Remigiusz Stanisławek


Słowniczek terminów IKZE

Produkty emerytalne korzystają z różnych skrótów, pojęć i definicji. Warto sprawdzić co znaczą. Niektóre mogą być błędnie rozumiane – jak na przykład zwrot z IKZE czy wypłata z IKZE.

  • Instytucja finansowa – firma prowadząca produkt IKZE. Może to być: fundusz inwestycyjny, podmiot prowadzący działalność maklerską, zakład ubezpieczeń, bank, dobrowolny fundusz emerytalny, prowadzące IKE lub IKZE
  • Osoba oszczędzająca – po prostu inwestor, który oszczędza w ramach IKZE.
  • Osoba uprawniona – spadkobierca lub osoba którą oszczędzający wskazał jako osobę która ma otrzymać środki w razie jego śmierci lub były współmałżonek uprawniona do wypłaty transferowej w związku z ustaniem małżeństwa czy też ustania wspólności majątkowej
  • Wypłata Transferowa – przeniesienie środków z IKZE na inne IKZE
  • Wypłata – jest to wypłata środków i po uzyskaniu uprawnień do realizacji takiej wypłaty (emerytura). Wypłata jest realizowana bez podatku od zysków kapitałowych, pobierany jest ryczałtowy podatek 10% od kwoty wypłaty
  • Zwrot – jest to wybranie pieniędzy z IKZE przed wymaganym czasem trwania produktu (emerytura).  Taka wypłata środków nazywa się wtedy zwrotem. I musi być dokonana w całości. Cała kwota 'wpada’ wtedy w przychody osobiste i wlicza się do PIT. Opodatkowana będzie w sposób w jaki opodatkowuje się osoba oszczędzająca w IKZE w danym roku