Indywualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
Niezależny Ranking IKZE na rok 2023 i odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.
Przedstawia: Remigiusz Stanisławek


Ranking IKZE w w formie DFE – dobrowolny fundusz emerytalny (edycja 2023)

IKZE w formie Dobrowolnego Funuduszu Emerytalnego to produkt bezobsługowy – gdzie jedynym kryterium wyboru powinny być wyniki (po uwzględnieniu kosztów) jakie osiąga dany fundusz.

Różnice w wynikach pomiędzy różnymi funduszami DFE (tym samym między różnymi IKZE w formie DFE) są bardzo duże! Warto je porównywać. I pamiętać, że IKZE po 12 miesiącach można zmieniać na inne bez żadnych opłat. W praktyce ważniejsze jest to jak radzi sobie fundusz w krótszym okresie niż w długim – ponieważ jakość może się z czasem zmienić. To także zostało uwzględnione w rankingu.

Aby nie przedłużać – poniżej końcowy ranking IKZE DFE, z poniżej dodatkowe wyjaśnienia, komentarze i zasady budowy rankingu.


Ranking IKZE DFE edycja 2023

W rankingu IKZE 2023 opartym o fundusze DFE, bezapelacyjnym zwycięzcą okazało się IKZE DFE Generali, które znacząco wyprzedziło swoją konkurencję. To osiągnięcie jest wynikiem wyjątkowo udanych decyzji inwestycyjnych, które znalazły odzwierciedlenie w doskonałych wynikach. Zarówno w analizach 10-letnich, 5-letnich, jak i 3-letnich, wyniki DFE Generali zawsze prezentują się jako najlepsze, co więcej – wyniki są w każdym z tych okresów znacznie lepsze niż konkurencji. Warto wspomnieć też o braku dodatkowych opłat w tym produkcie.

 • W przypadku DFE Allianz potrzebny jest krótki komentarz – korekta in plus 1,3% jest już uwzględniona w wynikach. Tym samym rzeczywisty poziom opłaty za zarządzanie z przedziału 1-2,5% to 1,2%.
 • Doskonale widać, że poziom opłat za zarządzanie w funduszu DFE nie jest dobrym kryterium wyboru. Fundusz najtańszy (DFE Allianz) jest dopiero na czwartym miejscu w rankingu.

Komentarz do wyników z uwzględnieniem inflacji

Przerażać może fakt, że prawie wszystkie badane okresy inwestycji w różnych IKZE opartych o DFE uzyskiwały wyniki … niższe niż inflacja. Dlatego dla porównania podałem w rankingu także (skorygowane o inflację) wyniki polskiej giełdy (indeks WIG) oraz lokat bankowych.

Dziś trochę 'pechowo’ jesteśmy w okresie bardzo wysokiej (na szczęście malejącej) inflacji.

Inflacja przekłada się na każdą formę inwestycji.

Zanim powiesz że IKZE oparte o DFE się nie opłaca … warto wyniki IKZE DFE do czegoś porównać (lokaty i giełda).

Okazuje się że:

 • z malutkim wyjątkiem wszystkie IKZE oparte o DFE w okresach 3/5/i 10 letnich zawsze zarabiały więcej niż lokaty (czasem bardzo dużo więcej) bankowe. Nawet najsłabsze IKZE DFE w rankingu znacząco wygrywało pod względem wyników z lokatami bankowymi
 • prawie wszystkie IKZE oparte o DFE w okresach 3/5/i 10 letnich zawsze zarabiały więcej niż polska giełda. Jedynie w ostatnich 3 latach kilka IKZE DFE miało wynik słabszy niż indeks WIG.

Powyższe nie oznacza że IKZE DFE to inwestycje bez ryzyka.


Jak inwestują fundusze DFE

Fundusze DFE zarządzane przez PTE inwestują częściowo w akcje, częściowo w obligacje, przy czym modele zarządzania zbliżone są do strategii zrównoważonych / aktywnego zarządzania. Poniżej porównanie składów portfela poszczególnych IKZE DFE:


Założenia dotyczące Rankingu IKZE w formie DFE

W przypadku rankingu opartego o fundusz DFE głównym kryterium wyboru powinny być po prostu wyniki, jakie uzyskuje dany fundusz DFE (z punktu widzenia inwestora są to produkty całkowicie bezobsługowe). Dodatkowo warto zwrócić też uwagę na dodatkowe opłaty. Przy czym:

 • poziom opłaty za zarządzanie w funduszu DFE – w praktyce nie ma żadnego znaczenia (!) przy porównywaniu tych produktów! Jest wliczony w wynik funduszu. Jeżeli fundusz A zarabia więcej niż Fundusz B to nie ma znaczenia kto bierze większe opłaty…
 • opłata wstępna – niby niewielka, ale w jakimś stopniu wpływa na rzeczywisty wynik inwestycji. Im bliżej do emerytury tym ta opłata zaczyna mieć większe znaczenie – ale jej wpływ to ułamek procenta średniorocznie
 • obniżki opłat wraz z czasem inwestowania (taki model ma Allianz) poprzez tańszą wersję funduszu DFE (inna kategoria uczestnictwa)  po przekroczeniu określonej kwoty w wartościach inwestycji. To może wpływać na poziom średniorocznego zysku z inwestycji – i taki element można uwzględnić – przy porównywaniu produktu zwiększając średnioroczny wynik takiego funduszu DFE w przypadku Allianz rzeczywista dodatkowa korzyść w porównaniu do podstawowej kategorii funduszu to aż 1,3% średniorocznie.

Ranking IKZE w DFE – punktacja

Ponieważ wszystkie dodatkowe koszty da się przeliczyć i skorygować procentowe zmniejszenie średniorocznego zysku z funduszu DFE to:

jedynym kryterium pozostają wyniki funduszy DFE w poszczególnych IKZE

W moim rankingu nie ma żadnej punktacji za np niskie koszty za zarządzanie czy poziom opłat dodatkowych. Dlaczego?

 • opłata za zarządzaniewliczona jest w wynik funduszu. Od lat pokazuję że taka opłata w porównywaniu funduszy nie ma żadnego znaczenia i jest po prostu merytorycznie błędna. Liczy się wynik. Jeżeli fundusz z wyższą opłatą jest lepszy od funduszu z niższą opłatą to dlaczego za to obniżać punktację?
 • opłaty wstępne i opłaty jednorazowe – da się uwzględnić w symulacji wyniku inwestycji (nie jest to specjalnie skomplikowane). To także daje możliwość zauważyć jaki faktycznie wpływ na dana opłata na końcowy wynik inwestycji. Np. opłata wstępna w wysokości 500 zł ma minimalny wpływ na produkt systematycznego oszczędzania (rzędu np. 0,05% – setne części procenta) średniorocznie.

A jak analizuję wyniki funduszy DFE dla celów punktacji?

IKZE to produkt długoterminowy – stąd pod uwagę biorę także wyniki długoterminowe. Ale jednocześnie IKZE to produkt, który można co jakiś czas (co rok, co kilka lat) zmieniać. Nie można więc patrzeć tylko na wyniki długoterminowe. Trzeba też porównać wyniki w krótszym czasie – co pozwoli zauważyć że np. któreś DFE w ostatnich latach zaczęło mieć lepsze wyniki niż konkurencja (choć wcześniej wyniki były słabsze).

Dla każdego badanego okresu inwestycji (10 lat, 5 lat, 3 lata) obliczam średni wynik z wyników funduszy, i stosuję następującą punktację:

 • pierwsze miejsce: 10 punktów (lub 12 jeżeli wynik jest znacznie – subiektywnie – lepszy od DFE na miejscu drugim)
 • drugie miejsce: 8 punktów
 • trzecie miejsce: 5 punktów
 • czwarte miejsce: 3 punkty
 • piąte miejsce: 1 punkt
 • dodatkowo jeżeli wynik funduszu był wyższy niż średnia: dodatkowy 1 punkt

W ten sposób każdy produkt DFE otrzyma punktację dla okresu: 3, 5 i 10 lat inwestowania. Łączna punktacja to suma ważona poszczególnych wyników według wzoru:

Wagi 2/3/4 uwzględniają założenie – krótsze wyniki mają nieco większą wartość.


Możesz także stworzyć własny ranking

W ramach Pakietu Emerytalnego udostępniam arkusz Excel z danymi do obliczeń – gdzie możesz wprowadzić własne wagi czy też sposób punktacji. Dostęp do Pakietu Emerytalnego


IKZE też warto zarządzać…

Wyniki IKZE w formie DFE będą się oczywiście zmieniać. Nie da się przewidzieć który fundusz będzie lepszy w przyszłości. Ale widząc systematycznie słabsze wyniki w ostatnich latach (czyli w obecnej sytuacji rynkowej) można się zastanawiać czy jakość zarządzania w porównaniu do innych funduszy działających w tej samej sytuacji rynkowej

Zależnie od oferty zmiany mogą być dokonywane także w ciągu roku (np. zależnie od poziomu stóp procentowych). Dlatego co roku warto sprawdzać czy nie warto zmienić IKZE na inne. Opłata za zmianę IKZE została ustawowo ograniczona do 12 miesięcy – czyli 12 miesięcy po założeniu IKZE lub poprzedniej zmianie IKZE można przenieść pieniądze do innego produktu.


Zanim wybierzesz IKZE…

 • Nie wybieraj IKZE tylko dlatego że jest tam korzyść podatkowa!
 • Zapoznaj się z artykułem Jak wybrać IKZE i sprawdź czy w Twoim przypadku się to w ogóle opłaca
 • Wybierz rodzaj produktu IKZE a dopiero w tej grupie szukaj najlepszego dla Ciebie rozwiązania

Pełen ranking IKZE i materiały edukacyjne

Pełen ranking IKZE na rok 2023 odbierzesz po zalogowaniu w Panelu Inwestora w ramach udostępnianego przeze mnie bezpłatnie Pakietu Emerytalnego.

Jeżeli nie masz jeszcze dostępu – poniżej znajdziesz formularz aby się zapisać.

A dodatkowo przygotowałem dla Ciebie pakiet informacyjny na temat produktów IKE, IKZE oraz OIPE. To uporządkowana wiedza w pigułce i porady praktyczne. Udostępniam też ilustrowaną instrukcję krok po kroku z którą określisz które formy i które produkty są dla Ciebie. Uzupełnieniem będzie materiał video. To wszystko w ramach Pakietu.

Dla IKZE opartych o fundusze inwestycyjne Ranking IKZE uwzględnia rzeczywiste wyniki funduszy, a nie marketingowe hasła 'że jest taniej’. Okazuje się że taniej nie zawsze znaczy lepiej.

Teraz Twój krok – zostaw adres e-mail
i odbierz dostęp do panelu.

pozdrawiam,
Remigiusz Stanisławek

Więcej informacji o mnie
znajdziesz na tych stronach.

  Twoje imię

  Twój adres email

  Pamiętaj. Produkt IKZE możesz bezpłatnie zmieniać (po roku od poprzedniej zmiany) – jeżeli uznasz że inny produkt jest aktualnie lepszy.

  Dlatego rankingi warto śledzić co roku.

  Zapisując się na listę informacyjną Pakietu Emerytalnego  – gdy tylko pojawi się nowy ranking – otrzymasz aktualizację. A także więcej informacji.