Indywualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
Niezależny Ranking IKZE na rok 2023 i odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.
Przedstawia: Remigiusz Stanisławek


W oszczędzaniu na emeryturę każda dodatkowa wiedza to większe zyski przy mniejszym ryzyku.  Wybór IKZE bez podstawowej wiedzy to proszenie się o problemy… Jeżeli poważnie traktujesz swoje oszczędności to warto poświęcić te kilka godzin na rzecz przyszłej emerytury!


Podstawy IKZE – wystarczy podstawowa wiedza

Reklamy IKZE kuszą zwrotem z podatku PIT. I już na tym etapie mocno 'koloryzują’ rzeczywistość…

[01] IKZE – Jaka jest korzyść podatkowa?

Korzyść podatkowa w produktach IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) jest następująca: brak podatku od zysków kapitałowych zwrot z PIT od kwoty wpłacanej na IKZE według skali podatkowej jaką w danym…

[02] IKZE – Jak długo muszę oszczędzać? (aby mieć korzyść podatkową)

Produkt IKZE czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego  jak sama nazwa wskazuje to produkt „emerytalny„. Ideą ustawodawcy było zachęcić do długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Stąd zachęta podatkowa w IKZE, którą jest…

[03] IKZE – Kto i ile może oszczędzać?

Produkty IKZE zakłada się indywidualnie. Nie ma wspólnych kont np. małżeńskich. Prawo do dokonywania wpłat do produktów mają osoby w wieku od ukończonych 16 lat. Przy czym w przedziale wieku…

[04] IKZE – Zwrot i Wypłata pieniędzy z produktu (nie mylić z 'wypłatą’)

Środki gromadzone na produkcie IKZE to Twoje prywatne pieniądze, którymi można dowolnie dysponować. Można je wypłacić w dowolnej chwili – zarówno przed jak i po nabyciu uprawnień emerytalnych. Zależnie od…

[05] IKZE – Ile to kosztuje?

W IKZE da się inwestować bez opłat. Choć czasem opłaty mogą się pojawić.

[06] IKZE – Jak działa transfer środków do innego IKZE

Nikt nie może zmusić inwestora aby przez cały czas inwestował w jednym produkcie IKZE. Inwestor ma prawo co jakiś czas zmienić IKZE – przenosząc pieniądze ze 'starego IKZE’ do 'nowego…

[07] IKZE – możliwości inwestycyjne

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego daje możliwości inwestowania na różne sposoby. Inwestor (osoba oszczędzająca) ma do wyboru następujące 'rodzaje’ IKZE – a w nich później różne produkty różnych firm: IKZE oparte…

[08] IKZE – co w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa?

Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego nie reguluje w żaden sposób sytuacji rozwodu lub ustania małżeństwa (a także innych spraw dotyczących podziału majątku wspólnego w ciągu…

[09] IKZE – zasady dziedziczenia

IKZE to prywatne oszczędności. Nie przepadają w przypadku śmierci. Można wskazać osoby uprawnione Oszczędzający może w zawartej umowie o IKZE wskazać jedną lub kilka osób uprawnionych i dodatkowo wskazać udział…

[10] IKZE – co w przypadku ustania wspólności majątkowej w małżeństwie

Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego nie reguluje w żaden sposób sytuacji ustania wspólności majątkowej (a także innych spraw dotyczących podziału majątku wspólnego w ciągu życia…