Indywualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
Niezależny Ranking IKZE na rok 2024 i odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.
Przedstawia: Remigiusz Stanisławek


Znasz już produkty IKE oraz IKZE? A tu niespodzianka – w 2023 pojawia się OIPE

Kancelaria Prezydenta RP ogłosiła, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Europejskim Indywidualnym Produkcie Emerytalnym (OIPE). Ustawa wejdzie w życie 25 września 2023.

OIPE to produkt w założeniach bardzo zbliżony do IKE (tu przygotowałem porównanie) – korzyścią podatkową jest brak podatku 'Belki’ przy wypłacie w momencie przejścia na emeryturę.

  • Ma jedną wyjątkową cechę – to produkt z założenia „międzynarodowy” – który pozwala aby w tym samym produkcie (na osobnych tak zwanych Subkontach) móc inwestować w innym kraju w Unii Europejskiej (po przeniesieniu się do tego kraju). Ma to odpowiadać na przemieszczanie się po krajach UE za pracą lub z innych powodów życiowych.
  • W produkcie jest też dodatkowy narzucony przez Parlament UE wymóg. Każdy produkt typu OIPE ma w swojej strategii inwestowania uwzględniać takie mechanizmy aby maksymalnie redukować długoterminowe ryzyko.

Na dziś tylko jedna firma zamierza oferować produkt w Polsce (słowacka firma inwestycyjna FINAX). Ciekawostką jest to że jest to także jedyna (i pierwsza) firma w całej Unii Europejskiej która jest gotowa na oferowanie tej formy prawnej oszczędzania na emeryturę.


W 2016-17 pracowałem na tym projektem…

W roku 2016 miałem zaszczyt zostać wybranym jako jedyny reprezentant Polski do udziału w Międzynarodowej Grupie Roboczej pracującej nad projektem PEPP (OIPE). Działałem w tym gronie w imieniu dwóch organizacji: FECIF (European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries) oraz EFFP (Europejska Akademia Planowania Finansowego).

Głównym celem naszej działalności w ramach Grupy Roboczej było tworzenie fundamentów dla przyszłego produktu znanego dziś jako Pan-European Pension Product (PEPP). To właśnie ten produkt, pod zmienioną nazwą jako OIPE, został niedawno wprowadzony na rynek polski (w 2023 roku).

Kluczowym wyzwaniem, przed którym stawiliśmy sobie zadanie, było znalezienie praktycznych rozwiązań, które umożliwią produktowi PEPP dostosowywanie się do potrzeb osób swobodnie poruszających się i podejmujących pracę w różnych krajach Unii Europejskiej. Innymi słowy, mieliśmy dążyć do stworzenia produktu, który będzie umożliwiał inwestowanie w jednym narzędziu finansowym w każdym z ponad dwudziestu krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Jak widać udało się!

Na zdjęciu ja w ramach spotkania Zarządu FECIF (grudzień 2016)


Stworzyłem dedykowany portal – encyklopedię o OIPE

To bliźniaczy portal do tego na którym jesteś. Jest poświęcony w całości produktom OIPE. Znajdziesz tam tradycyjnie takie sekcje jak: opisy dostępnych produktów, ranking, omówienie formy prawnej – czyli wszystkie szczegóły tych produktów oraz miejsce z listą Pytań i Odpowiedzi.

Adres strony to www.wybieramyoipe.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *