Indywualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
Niezależny Ranking IKZE na rok 2024 i odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.
Przedstawia: Remigiusz Stanisławek


Zmiany w IKZE na 2019 rok. Wyższy limit dla przedsiębiorców (i nie tylko)

Ustawa o Pracowniczych Programach Kapitałowych, wprowadziła drobne zmiany dotyczące IKZE.


Większy limit wpłat na IKZE dla przedsiębiorców

Mówi o tym Art 13.a  p 1a  Ustawy o IKZE.

Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, limit wpłat na IKZE zwiększono do 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego. A zatem w 2019 r wynosi on 8577 zł.


Umowa o prowadzenie IKZE nie musi być papierowa

Mówi o tym Art 8.1 Ustawy o IKZE.

Obecnie nie ma wymogu posiadania pisemnej umowy o prowadzenie konta IKZE, wystarczy nam umowa zawarta w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku. Czyli mniej papierologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *