Indywualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
Niezależny Ranking IKZE na rok 2023 i odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.
Przedstawia: Remigiusz Stanisławek


IKZE w Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń : IKZE w formie polisy UFK

Ogólna ocena produkt według portalu WybieramyIKZE
 • Atrakcyjność kosztów produktu
 • Możliwości inwestycyjne
2.0

Podsumowanie

Wysokie prowizje od każdej wpłaty gdzie w zamian dostajemy co prawda dodatkowe ubezpieczenia (ale bardzo drogo wycenione) oraz małe możliwości inwestycyjne.

Allianz TU udostępnia IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) w formie polisy ubezpieczeniowej. Produkt posiada standardowe korzyści podatkowe wynikające z formy IKZE.


Parametry

Allianz TU : Fundusze UFK w formie polisy ubezpieczeniowej
Minimalna pierwsza wpłata (i dopłaty):

55 zł (55 zł)

Prowizja od wpłat:

4% lub 6% (!)

Opłata za otwarcie produktu:
(większość IKZE nie pobiera opłaty za otwarcie)

bez opłat

Dodatkowa opłata roczna w produkcie:

bez opłat

Opłata za wypłatę w pierwszych 12 miesiącach:

500 zł

Dane aktualne na 10.2023
Uwaga! Przy zawarciu umowy zawsze sprawdź aktualne warunki i opłaty!

Prowizja 4% lub 6% od każdej wpłaty w zasadzie dyskwalifikuje sensowność tego produktu opłaty dla świadomego inwestora. Przypomnę że standardem jest brak prowizji w produktach IKZE.


Dodatkowe ubezpieczenie w produkcie ALLIANZ IKZE UFK

Produkt IKZE w formie ubezpieczenia na życie jest tak naprawdę produktem (prawie) czysto inwestycyjnym. Jedynie dla zachowania 'pozorów’ jest tu dodane minimalne ubezpieczenie, tak aby produkt mógł być nazwany ubezpieczeniowym i aby można było użyć w nim funduszy UFK (Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe).

Produkt posiada dwa warianty.

Wariant podstawowy:

 • ubezpieczenie na życie w wysokości 101% wartości inwestycji, a gdy wartość rachunku w momencie śmierci byłaby niższa niż 10.000 zł – to do wypłaty w razie śmierci będzie wartość inwestycji + 100 zł
 • w praktyce 100% do wypłaty to pieniądze zgromadzone na rachunku, a 'bonus’ w formie dodatkowego ubezpieczenia to tak naprawdę 1% wartości inwestycji (nie mniej niż 100 zł).
 • w wariancie podstawowym prowizja od wpłat wynosi 4%.

Wariant premiowy:

 • ubezpieczenie na życie w wysokości 120% wartości inwestycji
 • w praktyce 100% do wypłaty to pieniądze zgromadzone na rachunku, a 'bonus’ w formie dodatkowego ubezpieczenia to tak naprawdę 20% wartości inwestycji
 • dodatkowo jest ubezpieczenie śmierci w wyniku NW wypłacające dodatkowe 3.000 zł.
 • w wariancie podstawowym prowizja od wpłat wynosi 6%.

Jak interpretować opłaty wstępne w produkcie Allianz?

Według informacji z warunków OWU produktu opłata 4% to czysta opłata dystrybucyjna, a jedynie te 2% do dodatkowy koszt ochrony ubezpieczeniowej. Natomiast z punktu widzenia inwestora liczy się przecież cała opłata: czyli 4% lub 6% od każdej wpłaty.

Wariant podstawowy

 • Jaką dodatkową korzyść daje? To w praktyce dodatkowe ubezpieczenie na życie w wysokości 1% wartości umowy.
 • W zamian za to ponosimy 4% opłaty od każdej składki

Poniżej szybka symulacja pokazująca porównanie możliwej faktycznej sumy ubezpieczenia na życie (na ten dodatkowy 1%) w porównaniu do średniego rocznego kosztu wynikającego z tej opłaty 4% od składek.

Dla łatwego porównania warto wiedzieć że roczna składka 30-letniego czystego ubezpieczenia na życie dla osoby około 35 lat na 100.000 zł może wynosić około … 600 zł rocznie.

Jeżeli moja korzyść z produktu IKZE ma wynieść np po 20 latach niecałe 2.000 zł to mój średni roczny koszt takiego ubezpieczenie musiałby nie przekraczać … 12 zł. A tu wynosi około … 390 zł rocznie.

Wariant 4% prowizji. Założenie: systematyczne wpłaty na IKZE w wysokości 5000 zł rocznie
Uwzględniam przykładowy zysk w wysokości 6% średniorocznie (to forma IKZE więc bez podatku) – i że kwota poniesiona w opłatach mogłaby dalej być inwestowana, to daje rzeczywisty wynik prowizji od wpłat
Lata wpłat: 10 15 20 30
Suma wpłat: 50.000 75.000 100.000 150.000
Wartość umowy (*):
67.000
118.400
187.200
402.300
Prowizja (4%):
2.800
5.000
7.800
16.700
SU na koniec (**):
670
1.184
1.872
4.023
Średni roczny koszt w produkcie (*):
280
330
390
560

(*) przy założeniu 6% zysku średniorocznie i oczywiście pobrania 4% opłaty wstępnej
(**) faktyczna wysokość (Suma Ubezpieczenia) dodatkowego ubezpieczenia na życie na koniec 10. /15. /20. i 30-go roku
(***) średni koszt prowizji (po uwzględnieniu tego że te pieniądze mogły w międzyczasie pracować)

Wariant premiowy

 • Jaką dodatkową korzyść daje? To w praktyce dodatkowe ubezpieczenie na życie w wysokości 20% wartości umowy oraz dodatkowe ubezpieczenie śmierci w wyniku NW na 3.000 zł.
 • Ubezpieczenie śmierci w wyniku NW na 3.000 zł pomińmy. Suma ubezpieczenia jest zupełnie nieistotna (3000 zł), a koszt takiego ubezpieczenia byłby miniaturowy.

Poniżej szybka symulacja pokazująca porównanie możliwej faktycznej sumy ubezpieczenia na życie (na te dodatkowe 20%) w porównaniu do średniego rocznego kosztu wynikającego z tej opłaty 4% od składek.

Dla łatwego porównania warto wiedzieć że roczna składka 30-letniego czystego ubezpieczenia na życie dla osoby około 35 lat na 100.000 zł może wynosić około … 600 zł rocznie.

Jeżeli moja korzyść z produktu IKZE ma wynieść np po 20 latach około 37.000 zł to mój średni roczny koszt takiego ubezpieczenie musiałby nie przekraczać … 220 zł. A tu wynosi około … 580 zł rocznie.

Wariant 6% prowizji. Założenie: systematyczne wpłaty na IKZE w wysokości 5000 zł rocznie
Uwzględniam przykładowy zysk w wysokości 6% średniorocznie (to forma IKZE więc bez podatku) – i że kwota poniesiona w opłatach mogłaby dalej być inwestowana, to daje rzeczywisty wynik prowizji od wpłat
Lata wpłat: 10 15 20 30
Suma wpłat: 50.000 75.000 100.000 150.000
Wartość umowy (*):
65.700
116.000
183.300
393.800
Prowizja (6%):
4.200
7.400
11.700
25.100
SU na koniec (**):
13.100
23.200
36.700
78.700
Średni roczny koszt w produkcie (*):
420
490
580
830

(*) przy założeniu 6% zysku średniorocznie i oczywiście pobrania 4% opłaty wstępnej
(**) faktyczna wysokość (Suma Ubezpieczenia) dodatkowego ubezpieczenia na życie na koniec 10. /15. /20. i 30-go roku
(***) średni koszt prowizji (po uwzględnieniu tego że te pieniądze mogły w międzyczasie pracować)


Podsumowując:

Dodatkowe koszty prowizji są znacznie wyższe niż samodzielny zakup dodatkowego ubezpieczenia…


Możliwości inwestycyjne

Warto wiedzieć:

 • Produkt IKZE w Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń oferuje dostęp do 10 funduszy UFK
 • Są to osobne fundusze UFK– zarządzane przez Allianz. To nie są zwykłe fundusze z Allianz TFI które zostały jedynie 'opakowane’ w formie UFK
 • W ten sposób można … obejść limit kosztów rocznych zarządzania (dla TFI wynoszą maksymalnie 2%). Podczas gdy niektóre fundusze UFK w IKZE Allianz TU mają opłatę na poziomie … 3,25%. Oczywiście ostatecznie liczą się wyniki
 • Na wykresach funduszy UFK w tym produkcie opłata za zarządzanie UFK jest wliczona w wynik funduszu

Opinia WybieramIKZE.pl:

 • Produkt oferuje podstawowe możliwości inwestycyjne
Możliwości inwestycyjne i możliwości zarządzania
Liczba dostępnych funduszy (i gotowych strategii):

10 (1)

W tym (wybrane kategorie funduszy):
Liczba funduszy niskiego ryzyka rynku PL: 3
Liczba funduszy akcji rynku PL: 3
Liczba funduszy rynków zagranicznych: 1
Dodatkowo – gotowe bezobsługowe strategie i portfele:
Predefiniowane bezobsługowe strategie: brak
Fundusz cyklu życia lub strategia cyklu życia: brak

Konsultacje IKZE?

W razie dodatkowych pytań lub potrzeby wsparcia – zapraszam na Konsultacje w sprawie IKZE.

Nie oferuję produktów IKZE a tym samym otrzymasz praktyczne porady a nie informację że akurat to IKZE które sprzedaję jest najlepsze…

Indywidualne konsultacje IKZE


Porównanie do konkurencji i ranking

Sprawdź: Opisy pozostałych IKZE w formie funduszy

Sprawdź: Ranking IKZE w formie funduszy

Sprawdź: Coroczny ranking produktów IKZE


Na co zwrócić uwagę w produktach IKZE (ogólnie)

 • Nie warto płacić opłaty wstępnej – Regulaminy zazwyczaj mają zapis że opłata nie jest zwracana. Jeżeli czegoś nie
 • doczytasz w regulaminie tylko 'na szybko’ wpłacisz pieniądze na IKZE z opłatą – opłata zostanie pobrana.
 • Prowizja za IKZE najczęściej pojawi się u pośrednika podczas gdy to samo IKZE przez Internet da się otworzyć bez opłat.
 • Opłata za wypłatę w pierwszych 12 miesiącach – jest w praktyce całkowicie nieistotna. Nie po to uruchamiasz IKZE aby w ciągu 12 miesięcy je zmieniać na inne. Po 12 miesiącach ustawa o IKZE zabrania pobierania opłat za przenoszenie pieniędzy do innego IKZE
 • Nie kieruj się 'promocjami’ typu: 200 zł gratis. Inwestycja IKZE to produkt emerytalny. Bonus 200 zł przy np 30 latach oszczędzania to … 15 zł rocznie, nieco ponad złotówka miesięcznie 🙂
 • Przeczytaj dokładnie umowę i regulamin produktu IKZE – to z reguły kilka do kilkunastu kartek A4. Przy inwestycji na wiele lat da się to chyba zrobić?
 • Upewnij się czy w produkcie nie ma dodatkowych opłat, w szczególności prowizji od każdej wpłaty, która może mieć różne nazwy w dokumentach: prowizja, opłata administracyjna od wpłaty, czy też 'alokacja składki na poziomie 96%’

Na co zwrócić uwagę w produktach IKZE opartych o fundusze inwestycyjne?

Jeżeli rozumiesz jak działają fundusze inwestycyjne i świadomie w nich inwestujesz i zarządzasz:

 • im więcej funduszy dostępnych w produkcie tym lepiej – daje to po prostu większe możliwości inwestycyjne
 • świetnie jeżeli są fundusze rynków zagranicznych – to pozwala uciec od często bardzo słabego rynku polskich akcji
 • promocyjna obniżka kosztów nie ma znaczenia – różnica w opłacie w przypadku funduszy akcji na poziomie nawet 1% nie ma znaczenia – jeżeli masz dostęp do większej liczby funduszy
 • brak limitów i opłat za dokonywanie zmian między funduszami – warto sprawdzić w regulaminie produktu – widziałem kiedyś produkt (nie było to IKZE) w którym zmiana funduszy była dostępna … raz w roku. Ale nigdy nie wiadomo co przyjdzie do głowy twórcom produktów
 • o przeczytaniu umowy i regulaminu oczywiście nie muszę przypominać.

Jeżeli dopiero zaczynasz lub nigdy nie inwestowałeś/aś w fundusze…

 • fundusze to nie lokata – tu nie ma 100% bezpiecznych inwestycji
 • fundusz obligacji skarbowych to nie obligacje skarbowe – takie fundusze w czasach rosnących stóp procentowych (rosnącej inflacji) będą … tracić – nawet do 10-20% straty
 • zarządzający funduszem musi trzymać się strategii funduszu – jeżeli kupisz fundusz akcji – to nie możesz zakładać że profesjonalny zarządzający funduszem widząc spadki na giełdzie sprzeda akcje i kupi np. obligacje. To jest absolutnie niedopuszczalne
 • patrząc na wyniki funduszy 10 letnie lub dłuższe gdzie łączne stopy zwrotu są już bardzo duże – nie zapominaj o tym że jest jeszcze inflacja – i że inflacji nie odejmuje się od zysku (tylko trzeba użyć prostego wzoru). Inflacja o wiele bardziej wpływa na wynik inwestycji niż nam się wydaje Tu znajdziesz podstawowe wzory. Przykłady obliczeń znajdziesz poniżej
 • funduszami warto samodzielnie zarządzać – to znacznie prostsze niż giełda.

Warto zdobyć dodatkową wiedzę

Od 2007 roku prowadzę drugą firmę – Opiekun Inwestora gdzie udostępniamy wiedzę oraz narzędzia pomagające samodzielnie inwestować poprzez fundusze inwestycyjne.

Analizy, rankingi, okazje inwestycyjne oraz powiadomienia e-mail/ SMS gdy np. Twój fundusz zaczyna tracić aby można było przenieść jednym kliknięciem pieniądze do funduszu o niskim ryzyku.

Inwestowanie w fundusze może być proste gdy masz odpowiednie narzędzia!

Być może Cię zainteresuje (uwaga – linki otworzą się w nowym oknie, kierują na strony innego mojego portalu)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *