Indywualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
Niezależny Ranking IKZE na rok 2023 i odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.
Przedstawia: Remigiusz Stanisławek


IKZE w Credit Agricole Życie TU : IKZE w formie polisy UFK

Ogólna ocena produkt według portalu WybieramyIKZE
 • Atrakcyjność kosztów produktu
 • Możliwości inwestycyjne
1.5

Podsumowanie

Problemem są nie tylko wysokie opłaty, ale przede wszystkim dużo (a nawet bardzo dużo) słabsze wyniki funduszy cyklu życia CA Horyzont w porównaniu do innych funduszy cyklu życia dostępnych w innych IKZE…

Credit Agricole TU udostępnia IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) w formie polisy ubezpieczeniowej. Produkt posiada standardowe korzyści podatkowe wynikające z formy IKZE.


Parametry

Credit Agricole TU : Fundusze UFK w formie polisy ubezpieczeniowej
Minimalna pierwsza wpłata (i dopłaty):

od 100 zł do 3600 (100 zł)

Prowizja od wpłat:

od 1% (0,5%) do 6% (!)

Opłata za otwarcie produktu:
(większość IKZE nie pobiera opłaty za otwarcie)

160 zł

Dodatkowa opłata roczna w produkcie:

niby bez opłat ale … 0,5% do 2% (*)

Opłata za wypłatę w pierwszych 12 miesiącach:

bez opłat

Dane aktualne na 10.2023
Uwaga! Przy zawarciu umowy zawsze sprawdź aktualne warunki i opłaty!

(*) Produkt nie pobiera dodatkowej opłaty z kapitału Klienta, natomiast pobiera opłaty za zarządzanie funduszami UFK które są dostępne w produkcie, i te opłaty wahają się od 0,5% do 2% rocznie. Opłaty te są wliczone w cenę jednostek UFK. Tym samym są odzwierciedlone w ich wynikach funduszy. Ze szczegółowej analizy sprawozdań funduszy UFK wynika że 100% kapitału inwestują w inne fundusze inwestycyjne Generali (z którym w ramach produktu współpracują). A dodatkowa opłata 0,5% do 2% to opłata dodatkowa wewnątrz już samych funduszy UFK pobierana przez fundusze UFK Credit Agricole.

Czyli w samym produkcie opłaty rocznej nie ma. Ale jest opłata wliczona dodatkowo do wyników funduszy UFK.

Warto przypomnieć że według OWU Credit Agricole współpracuje z Generali Investments w temacie zarządzania funduszami CA HORYZONT. I 100% aktywów inwestuje w jakieś fundusze Generali (specyfika UFK powoduje że do tych informacji inwestor raczej nie ma dostępu – w sprawozdaniach finansowych UFK nie ma obowiązku podawania w co dokładnie inwestuje fundusz UFK ponieważ formalnie jest to fundusz UFK a nie fundusz FIO…

Ale wiedząc że Generali posiada swoje własne fundusze cyklu życia (dedykowane dla PPK) o podobnej nazwie Generali Horyzont, to można z dużą dozą pewności przyjąć że fundusze UFK inwestują dokładnie w tamte fundusze. A dodatkowa opłata jest po prostu w ten sposób wpisanym dodatkowym zyskiem dla Credit Agricole, a zarządzanie tak naprawdę oznacza wyłącznie przenoszenie pieniędzy inwestorów z IKZE do funduszy Generali. W takiej sytuacji opłaty 0,5% do 2% rocznie po prostu zmniejszają wynik takich funduszy cyklu życia.

Ciężko tez określić jak zarządzane są te fundusze UFK Credit Agricole ale ich wyniki za ostatnie prawie 3 lata (od powstania) wyglądają tak w porównaniu do innych funduszy cyklu życia (na przykładzie funduszy 'cyklu życia 2050′).

To samo zresztą dla funduszy '2060′:

Jeżeli do tego dodamy jeszcze prowizje od wpłat…

Czyli jednak te opłaty 0,5% do 2% trzeba brać pod uwagę w ocenie produktu!

Prowizje i dodatkowe opłaty w zasadzie dyskwalifikują sensowność tego produktu opłaty dla świadomego inwestora. Tym bardziej że w zamian nie oferuje w zasadzie nic wyjątkowego. Przypomnę że standardem jest brak opłat i prowizji w produktach IKZE.


Produkt nie jest tak skomplikowany jak się wydaje

Ale wymaga to komentarza. Produkt IKZE to z założenia produkt czysto ubezpieczeniowy. Ale – aby mógł być oferowany przez Towarzystwo Ubezpieczeń musi być opakowany w formę Ubezpieczenia. Czyli musi mieć – choćby minimalny – element ubezpieczenia. Są produkty gdzie np jest to po prostu ubezpieczenie na życie na … 100 zł ze składką roczną np. 4 zł.

W Credit Agricole IKZE  jest to znacznie bardziej rozbudowane.

Od razu przypomnę że te dodatkowe ubezpieczenia praktycznie zawsze są znacznie droższe niż gdyby ktoś sam chciał na rynku zakupić podobne ubezpieczenie osobno. Dlaczego? Ponieważ jest to po prostu dodatkowy zysk dla producenta produktu IKZE i wiedząc o tym że Klienci najczęściej nie potrafią porównać ubezpieczeń a pośrednicy w sprzedaży potrafią być bardzo skuteczni w sprzedaży – to po prostu Klienci najczęściej tutaj bardzo przepłacają.

W produkcie Credit Agricole zdecydowano się na wprowadzenie kilku wariantów produktu. Różniących się poziomem dodatkowych ubezpieczeń. Różne warianty różnią się oczywiście poziomem dodatkowych kosztów.

Ponieważ z góry wiadomo że poziom opłat dodatkowych za dodatkowe ubezpieczenia będzie prawie na pewno znacznie droższy niż samodzielny zakup podobnego ubezpieczenia (pomijając już to że te ubezpieczenia są na kwoty po prostu bardzo małe) nie ma sensu szczegółowo omawiać tych wariantów – po prostu się matematycznie nie opłacają.

Pomijając historyczne wyniki (które są w porównaniu do innych funduszy cyklu życia po prostu tragiczne) to jednak z kronikarskiego obowiązku omówię krótko wybrane warianty.


Wariant #1

W pierwszej kolejności policzy jaka jest przykładowa suma kosztów (w złotówkach) przy założeniu wpłat 5.000 zł miesięcznie i 30 latach trwania produktu IKZE przy założeniu zysków na poziomie 6% (choć w modelu cyklu życia wynik do symulacji powinien być niższy z uwagi na dość 'ostrożny’ charakter tego modelu inwestowania). A następnie porównamy taki koszt (w przeliczeniu na koszt średni roczny) do oferowanych dodatkowych zabezpieczeń.

Wariant #1 produktu
Prowizja od wpłat:

1% a po osiągnięciu wieku 60 lat 0,5%

Średni roczny koszt (*) w PLN przy powyższych założeniach:

120 zł

Na ile można się ubezpieczyć na życie za tę kwotę (**) kupując osobno ubezpieczenie na życie:

20.000 zł

Jakie ubezpieczenie dodatkowe oferuje produkt?

100 zł + 'ubezpieczenie od straty’

(*) Prowizja 1% od wpłat 5.000 zł to 50 zł (a 0,5% w ostatnich latach to 25 zł). I ta kwota prowizji mogłaby dalej pracować w produkcie z przykładowym zyskiem 6% rocznie, co zostało uwzględnione w obliczeniach. w 30 lat suma tego kosztu (i utraconych korzyści z inwestowania tych kwot) wyniosła łącznie niewiele bo około 3600 zł. Po podzieleniu przez 30 mamy roczny średni koszt (traktujemy to jako koszt zakupu dodatkowych ubezpieczeń) w wysokości 3600/30= 120 zł.

(**) przykładowo roczna składka 30-letniego czystego ubezpieczenia na życie dla osoby około 35 lat na 100.000 zł może wynosić około … 600 zł.  Za kwotę 120 zł można by mieć mniej więcej ubezpieczenie na 20.000 zł

Jakie otrzymujemy dodatkowe ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie na życie na 100 zł
 • śmierć wskutek NW na 2.000 zł (też całkowicie nieistotne)

Jest też dodatkowe – dziennikarsko nawet ciekawe – ubezpieczenie 'od straty’ w inwestowaniu.

 • jeżeli w momencie śmierci wartość na rachunku inwestycyjnym będzie niższa niż suma wpłat (ale tych inwestowanych, pomniejszonych o opłaty) czyli (pomijając opłaty wstępne) inwestycja jednak straciła to wypłacona zostanie ta różnica (czyli ubezpieczyciel pokryje tą stratę). Jest tu tylko ograniczenie – że działa to tylko do wieku 60 lat.
 • to nie jest ubezpieczenie od straty – działa tylko w przypadku śmierci inwestora jeżeli śmierć nastąpi akurat w momencie gdzie na produkcie jest strata

Pytanie o jakiej stracie można mówić w przypadku funduszy cyklu życia w długim terminie? Model inwestycji jest taki że na początku inwestycja jest realizowana na rynku akcji – gdzie mogą być większe (nawet ponad 50%) spadki. Ale – od niewielkiej kwoty bo na początku takiego systematycznego oszczędzania, później z czasem coraz większa część inwestycji jest na rynku obligacji wraz z kolejnymi wpłatami. Szansa na to że będzie strata w długim okresie jest raczej niewielka, a nawet jeżeli to też nie mówimy tu o stratach rzędu 50% (liczonych oczywiście od wyników funduszy – nie uwzględniam tutaj prowizji i dodatkowych opłat).

Przyjmując potencjalną stratę np. po 20 latach na poziomie 20% (przy podanych założeniach rachunek mógłby wynosić około 200.000 więc strata 20% to kwota 40.000) i porównując to do wyliczonej alternatywnej sumy ubezpieczenia 30.000 zł wyglądać to może nawet atrakcyjnie. Ale:

 • jakie jest prawdopodobieństwo że akurat śmierć nastąpi w samym jakimś dołku na rynku, do tego tak aby w całej historii tej inwestycji przyniosło to taką stratę.

Wariant 2# i #4

W zamian za wyższą prowizję od wpłat produkt 'dorzuca’ dodatkowe ubezpieczenie ciężkiego zachorowania.

Nie analizuję – z góry zakładam że koszty są znacznie wyższe niż czystego takiego ubezpieczenia kupionego poza produktem.


Wariant #3 i #4

Wariant #4 ma dodatkowo to ubezpieczenie ciężkiego zachorowania. Ale nie tym się będę tu zajmował.

Warianty 3 i 4 mają dodatkowe ubezpieczenie na życie na sumę ubezpieczenia w wysokości 20% zainwestowanych składek, ale nie więcej niż 20.000 zł.

Już nawet nie 6%, ale obliczenia dla prowizji 4% pokazują że to się całkowicie nie opłaca.

Wariant #3 i #4 produktu
Prowizja od wpłat:

4% wariant III i  6% wariant IV

Średni roczny koszt (*) w PLN przy powyższych założeniach:

560 zł

Na ile można się ubezpieczyć na życie za tę kwotę (**) kupując osobno ubezpieczenie na życie:

90.000 zł

Jakie ubezpieczenie dodatkowe oferuje produkt?

100 zł + 'ubezpieczenie od straty’
+ dodatkowe ubezpieczenie do 20.000 zł

(*) Obliczenia dla prowizji 4% od wpłat 5.000 zł to 200 zł. I ta kwota prowizji mogłaby dalej pracować w produkcie z przykładowym zyskiem 6% rocznie, co zostało uwzględnione w obliczeniach. w 30 lat suma tego kosztu (i utraconych korzyści z inwestowania tych kwot) wyniosła łącznie niewiele bo około 16700 zł. Po podzieleniu przez 30 mamy roczny średni koszt (traktujemy to jako koszt zakupu dodatkowych ubezpieczeń) w wysokości 16700/30= 560 zł.

(**) Przy składce rocznej 560 zł można mieć 30-letnie ubezpieczenie na około 90.000 zł. Bonus dodatkowego ubezpieczenia na 20.000 zł nie jest więc raczej przekonujący.


Podsumowując:

Dodatkowe koszty są znacznie wyższe niż samodzielny zakup dodatkowego ubezpieczenia…


Możliwości inwestycyjne

Warto wiedzieć:

 • Produkt IKZE w Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń oferuje dostęp do 5 funduszy UFK
 • Wszystkie fundusze to fundusze strategii Cyklu Życia: UFK CA Horyzont 2025/2030/2040/2050/2060
 • Czyli całkowicie bezobsługowe fundusze dopasowujące skład portfela wraz z upływem czasu zmniejszając w nim udział funduszy akcyjnych

Opinia WybieramIKZE.pl:

 • Produkt oferuje wyłącznie bezobsługowe fundusze cyklu życia
 • plus niestety dodatkowe opłaty (bezobsługowe fundusze cyklu życia można mieć bez opłat w innych produktach IKZE opartych o czyste TFI, gdzie nie ma dodatkowych opłat)
 • wyniki funduszu CA HORYZONT są dużo (nawet zaskakująco dużo) słabsze niż funduszy cyklu życia innych producentów…
Możliwości inwestycyjne i możliwości zarządzania
Liczba dostępnych funduszy (i gotowych strategii):

5 (5)

W tym (wybrane kategorie funduszy):
Liczba funduszy niskiego ryzyka rynku PL: nie dotyczy
Liczba funduszy akcji rynku PL: nie dotyczy
Liczba funduszy rynków zagranicznych: nie dotyczy
Dodatkowo – gotowe bezobsługowe strategie i portfele:
Predefiniowane bezobsługowe strategie: cyklu życia
Fundusz cyklu życia lub strategia cyklu życia: fundusze cyklu życia

Konsultacje IKZE?

W razie dodatkowych pytań lub potrzeby wsparcia – zapraszam na Konsultacje w sprawie IKZE.

Nie oferuję produktów IKZE a tym samym otrzymasz praktyczne porady a nie informację że akurat to IKZE które sprzedaję jest najlepsze…

Indywidualne konsultacje IKZE


Porównanie do konkurencji i ranking

Sprawdź: Opisy pozostałych IKZE w formie funduszy

Sprawdź: Ranking IKZE w formie funduszy

Sprawdź: Coroczny ranking produktów IKZE


Na co zwrócić uwagę w produktach IKZE (ogólnie)

 • Nie warto płacić opłaty wstępnej – Regulaminy zazwyczaj mają zapis że opłata nie jest zwracana. Jeżeli czegoś nie
 • doczytasz w regulaminie tylko 'na szybko’ wpłacisz pieniądze na IKZE z opłatą – opłata zostanie pobrana.
 • Prowizja za IKZE najczęściej pojawi się u pośrednika podczas gdy to samo IKZE przez Internet da się otworzyć bez opłat.
 • Opłata za wypłatę w pierwszych 12 miesiącach – jest w praktyce całkowicie nieistotna. Nie po to uruchamiasz IKZE aby w ciągu 12 miesięcy je zmieniać na inne. Po 12 miesiącach ustawa o IKZE zabrania pobierania opłat za przenoszenie pieniędzy do innego IKZE
 • Nie kieruj się 'promocjami’ typu: 200 zł gratis. Inwestycja IKZE to produkt emerytalny. Bonus 200 zł przy np 30 latach oszczędzania to … 15 zł rocznie, nieco ponad złotówka miesięcznie 🙂
 • Przeczytaj dokładnie umowę i regulamin produktu IKZE – to z reguły kilka do kilkunastu kartek A4. Przy inwestycji na wiele lat da się to chyba zrobić?
 • Upewnij się czy w produkcie nie ma dodatkowych opłat, w szczególności prowizji od każdej wpłaty, która może mieć różne nazwy w dokumentach: prowizja, opłata administracyjna od wpłaty, czy też 'alokacja składki na poziomie 96%’

Na co zwrócić uwagę w produktach IKZE opartych o fundusze inwestycyjne?

Jeżeli rozumiesz jak działają fundusze inwestycyjne i świadomie w nich inwestujesz i zarządzasz:

 • im więcej funduszy dostępnych w produkcie tym lepiej – daje to po prostu większe możliwości inwestycyjne
 • świetnie jeżeli są fundusze rynków zagranicznych – to pozwala uciec od często bardzo słabego rynku polskich akcji
 • promocyjna obniżka kosztów nie ma znaczenia – różnica w opłacie w przypadku funduszy akcji na poziomie nawet 1% nie ma znaczenia – jeżeli masz dostęp do większej liczby funduszy
 • brak limitów i opłat za dokonywanie zmian między funduszami – warto sprawdzić w regulaminie produktu – widziałem kiedyś produkt (nie było to IKZE) w którym zmiana funduszy była dostępna … raz w roku. Ale nigdy nie wiadomo co przyjdzie do głowy twórcom produktów
 • o przeczytaniu umowy i regulaminu oczywiście nie muszę przypominać.

Jeżeli dopiero zaczynasz lub nigdy nie inwestowałeś/aś w fundusze…

 • fundusze to nie lokata – tu nie ma 100% bezpiecznych inwestycji
 • fundusz obligacji skarbowych to nie obligacje skarbowe – takie fundusze w czasach rosnących stóp procentowych (rosnącej inflacji) będą … tracić – nawet do 10-20% straty
 • zarządzający funduszem musi trzymać się strategii funduszu – jeżeli kupisz fundusz akcji – to nie możesz zakładać że profesjonalny zarządzający funduszem widząc spadki na giełdzie sprzeda akcje i kupi np. obligacje. To jest absolutnie niedopuszczalne
 • patrząc na wyniki funduszy 10 letnie lub dłuższe gdzie łączne stopy zwrotu są już bardzo duże – nie zapominaj o tym że jest jeszcze inflacja – i że inflacji nie odejmuje się od zysku (tylko trzeba użyć prostego wzoru). Inflacja o wiele bardziej wpływa na wynik inwestycji niż nam się wydaje Tu znajdziesz podstawowe wzory. Przykłady obliczeń znajdziesz poniżej
 • funduszami warto samodzielnie zarządzać – to znacznie prostsze niż giełda.

Warto zdobyć dodatkową wiedzę

Od 2007 roku prowadzę drugą firmę – Opiekun Inwestora gdzie udostępniamy wiedzę oraz narzędzia pomagające samodzielnie inwestować poprzez fundusze inwestycyjne.

Analizy, rankingi, okazje inwestycyjne oraz powiadomienia e-mail/ SMS gdy np. Twój fundusz zaczyna tracić aby można było przenieść jednym kliknięciem pieniądze do funduszu o niskim ryzyku.

Inwestowanie w fundusze może być proste gdy masz odpowiednie narzędzia!

Być może Cię zainteresuje (uwaga – linki otworzą się w nowym oknie, kierują na strony innego mojego portalu)

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *