Indywualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
Niezależny Ranking IKZE na rok 2023 i odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.
Przedstawia: Remigiusz Stanisławek


[11] IKZE – co w przypadku obciążenia zastawem

Środki zgromadzone na IKZE oszczędzającego mogą być obciążone zastawem. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKZE jest traktowane jako Zwrot (czyli przy wypłacie zostanie pomniejszone o podatek wynikający ze skali podatkowej oszczędzającego).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *